แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระแม่ตรัสเตือนใจให้สติ
ว่าลัทธิร้ายกาจระบาดทั่ว
ถ้าคนบาปหลงไหลไม่กลับตัว
ทิ้งความชั่วทิ้งบาปกราบขมา
และถ้าหากคนดีไม่พลีช่วย
ใช้โทษด้วยจริงใจให้มากกว่า
ในความดีพลีกรรมภาวนา
สันตินั้นจะมาช้าเพียงใด
แต่แล้วทุกวันนี้มีแต่ห่วง
ศัตรูบุกทะลวงชนะใหญ่
มาก่อกวนในเขตประเทศไทย
ยังจะนิ่งนอนใจหรือชาวเรา

หากไร้ชาติศาสนามหากษัตริย์
ไร้โบสถ์วัดชีสงฆ์คงสุดเศร้า
ต้องตระเตรียมกันแล้วคริสตังเรา
และผนึกกำลังเข้าต่อต้านภัย