แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สวดสายประคำ

พระแม่มารีย์ แห่งกวาดาลูเป
ชาวคาทอลิกกว่า 400 คน ในเดนเวอร์ (Denver) ได้แห่ศีลมหาสนิทไปรอบๆ คลินิกทำแท้งที่ใหญ่ที่สุดของรัฐในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม งานนี้จัดขึ้นโดยอัครสังฆมณฑลเดนเวอร์...
ประวัติความศรัทธาต่อพระนางมารีย์ ผู้แก้ปม
เดือนตุลาคม เดือนแห่งแม่พระลูกประคำ แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เชิญชวนพี่น้องทุกครอบครัว สวดสายประคำในครอบครัว และบทภาวนาแม่พระแก้ปม เพื่อวอนขอพระนางให้เสนอวิงวอนสำหรับทุกๆ ปัญหา (ปม)...
เดือนตุลาคม
คลิ๊กที่รูปภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
สายประคำในสมณสาส์น
พระสมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาหลายพระองค์ ได้อธิบายให้เข้าใจถึงความหมายของการสวดสายประคํา และส่งเสริมการสวดสายประคํา พระสมณสาส์นว่าด้วยการนับถือพระนางมารีย์ (1974) โดย สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6...
สื่อรักสายประคํา
สื่อรักสายประคํา ในวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1917 เป็นเวลา ที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งปะทุถึงจุดเดือดสุด เด็กน้อย ชนบท...

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 12:35-38) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “ท่านทั้งหลายจงคาดสะเอว และจุดตะเกียงเตรียมพร้อมไว้ จงเป็นเสมือนผู้รับใช้ที่กำลังคอยนายกลับจากงานมงคลสมรส เมื่อนายมาและเคาะประตูจะได้เปิดรับ ผู้รับใช้เหล่านั้นเป็นสุข ถ้านายกลับมาพบเขากำลังตื่นเฝ้าอยู่ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า นายจะคาดสะเอวพาผู้รับใช้เหล่านั้นไปนั่งโต๊ะและจะรับใช้เขาด้วย ไม่ว่านายจะมาเวลาสองยามหรือสามยาม ถ้าพบผู้รับใช้กำลังทำเช่นนี้ ผู้รับใช้เหล่านั้นก็เป็นสุข”...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 19 ตุลาคม “ผู้ใดรับฝากไว้มาก ผู้นั้นก็จะถูกทวงกลับไปมากด้วย ” (ลก 12 : 48) เราต่างเป็นผู้จัดการพระวาจาของพระเจ้า บทไตร่ตรอง เมื่อพิจารณาคำว่า “พยานยืนยัน”...
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 10:1-9) เวลานั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งศิษย์อีกเจ็ดสิบสองคน และทรงส่งเขาล่วงหน้าพระองค์เป็นคู่ๆ ไปทุกตำบลทุกเมืองที่พระองค์จะเสด็จ พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ข้าวที่จะเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด จงไปเถิด เราส่งท่านทั้งหลายไปดุจลูกแกะในฝูงสุนัขป่า อย่านำถุงเงิน ย่ามหรือรองเท้าไปด้วย อย่าเสียเวลาทักทายผู้ใดตามทาง...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 18 ตุลาคม “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งศิษย์อีกเจ็ดสิบสองคนและทรงส่งเขาล่วงหน้าพระองค์เป็นคู่ๆ” (ลก 10 : 1) อย่าฉายเดี่ยวสิ บทไตร่ตรอง พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้จัดแบ่งงานที่ยิ่งใหญ่ทีเดียว พระองค์ทรงทราบดีว่าการประกาศข่าวดีถึงอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้านั้นไม่สามารถถูกเทศน์สอนได้โดยปราศจากความช่วยเหลือของบรรดาศิษย์ที่อยู่รายล้อมพระองค์ บรรดาศิษย์นั้นแม้จะมิได้เป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบนัก แต่พระจิตเจ้าก็ได้ทรงเติมเต็มส่วนที่ขาดและบกพร่องของพวกเขา...
วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 10:35-45) เวลานั้น ยากอบและยอห์น บุตรของเศเบดี...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 17 ตุลาคม “วิบัติจงเกิดแก่ท่าน...
ข้อคิดข้อรำพึง อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ปี B นาฬิกาเรือนใหญ่ที่แขวนไว้บนหอสูงแห่งหนึ่งตีบอกเวลาเที่ยงวันด้วยเสียงกังวาน 12 ครั้ง ส่วนนาฬิกาข้อมือเรือนหนึ่งอยู่เบื้องล่างจ้องมองไปที่นาฬิกาเรือนใหญ่แล้วประท้วงว่า...
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 12:8-12) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “เราบอกท่านทั้งหลายว่าทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์...

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

สื่อคำสอน เรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ E-book ศีลศักดิ์สิทธิ์...
สื่อคำสอน เรื่องอุปมาหรือนิทานเปรียบเทียบ
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง อุปมาหรือนิทานเปรียบเทียบ กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ เรื่องอุปมาหรือนิทานเปรียบเทียบ ประกอบด้วย บทพระวรสารเรื่องอุปมานั้นๆ และภาพประกอบ...
สื่อคำสอน เดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์)
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์) กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ เดินรูป...
สื่อคำสอน พระเยซูเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง พระภารกิจของพระเยซูเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ พระภารกิจของพระเยซูเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม กิจกรรมที่ 2 จับคู่...
สื่อคำสอน พระภารกิจของพระเยซูเจ้าในแคว้นกาลิลี
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง พระภารกิจของพระเยซูเจ้าในแคว้นกาลิลี กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ พระภารกิจต่างๆ ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำในแต่ละเมือง ในแคว้นกาลิลี กิจกรรมที่...
สื่อคำสอน ลำดับพระวงศ์ของพระเยซูคริสตเจ้า
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ลำดับพระวงศ์ของพระเยซูคริสตเจ้า กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ ประกอบด้วย พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว 1:1-17 ลำดับ​พระ​วงศ์​ของ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีเอกภาพ
815 อะไรเป็นสายสัมพันธ์ของเอกภาพนี้...
อะไรเป็นเครื่องหมายที่สำคัญๆของพระศาสนจักร
811 “นี่คือพระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

liturgical colors
สีในพิธีกรรม คือสีที่มีความหมายเฉพาะสำหรับแต่ละเทศกาลในปีพิธีกรรมหรือสำหรับการเฉลิมฉลองของพระศาสนจักร ตัวอย่างเช่น...
Lent
เทศกาลมหาพรต คือช่วงเวลาแห่งการภาวนาและการใช้โทษบาปก่อนถึงสมโภชปัสกา ซึ่งเริ่มต้นด้วยวันพุธรับเถ้าและมีระยะเวลานานสี่สิบวัน
lector
ผู้อ่านบทอ่าน คือบุคคลที่อ่านเรื่องราวต่างๆ จากพระคัมภีร์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ...
lectionary
หนังสือบทอ่าน คือหนังสือที่บรรจุเรื่องราวของพระคัมภีร์ที่ใช้อ่านในพิธีบูชาขอบพระคุณ
Last Supper
อาหารค่ำมื้อสุดท้าย คืออาหารมื้อที่พระเยซูเจ้าทรงรับประทานกับบรรดาสานุศิษย์ในคืนก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ พระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนปังและเหล้าองุ่นให้เป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์...
Lamb of God
ลูกแกะพระเจ้า คือ พระนามของพระเยซูเจ้า...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

พระวาจาหนุนใจ - การภาวนา
มธ. 6:6-7 ส่วนท่าน เมื่ออธิษฐานภาวนา จงเข้าไปในห้องส่วนตัว ปิดประตู อธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตอยู่ทั่วทุกแห่ง...
พระวาจาหนุนใจ - ความมานะอุตสาหะ ความมุ่งมั่น
ฮบ. 10:10 โดยพระประสงค์นี้เองเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์ เดชะการถวายพระวรกายของพระองค์เป็นการบูชาที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงกระทำแต่เพียงครั้งเดียวโดยมีผลตลอดไป กท. 5:1 พระคริสตเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้ว...
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ สันติ
มธ. 5:9 ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า สภษ. 12:20...
พระวาจาหนุนใจ - ความเพียรทน
ลก. 8:15 ส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ ยึดพระวาจาไว้ด้วยความพากเพียรจนเกิดผล ฮบ. 10:36 ท่านต้องมีความพากเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า...
พระวาจาแห่งปรีชาญาณสำหรับเยาวชน - ฝึกควบคุมตนเอง
อฟ. 4:29 ​จง​อย่า​พูด​คำ​เลวร้าย​ใดๆ เลย จง​พูด​แต่​คำ​ดีงาม​เพื่อ​ช่วย​กัน​เสริมสร้าง​ผู้อื่น​ตาม​โอกาส​และ​เพื่อให้​เกิด​ประโยชน์​แก่​บรรดา​ผู้​ได้ยิน​ได้​ฟัง 2ปต. 1:6...
พระวาจาหนุนใจ - การเชื่อฟัง การยอมตาม
พระวาจาหนุนใจ - การเชื่อฟัง การยอมตาม ยน. 13:17 บัดนี้...

CCBKK Channel

youtube1

Kamson TikTok

tiktok

Facebook CCBKK

ไบเบิลไดอารี่ เดือนตุลาคม

BD 2021 front re

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

วิชาคริสต์ศาสนา

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

วิชาจริยศึกษา

book poster02 re

พระวาจาแห่งคุณธรรม

พระวาจาแห่งคุณธรรม1


 

 พระวาจาแห่งคุณธรรม2


พระวาจาแห่งคุณธรรม3

 

สถิติเยี่ยมชม (22-2-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
9103
14300
33108
240491
386607
23379445
Your IP: 3.234.211.61
2021-10-19 18:35

สถานะการเยี่ยมชม

มี 394 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์