แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สมอเรือที่วางใจ

เรือใหญ่น้อยลอยลำทำงานหนัก
ทุกลำจักต้องรอดปลอดภัยแน่
ถึงกระแสคลื่นลมทับถมแล
ไม่พ่ายแพ้จมถอยหลุดลอยไป
เพราะอาศัยสมอเรือเกื้อกูลจับ
คอยกำกับเกาะเกี่ยวเหนียวไฉน
เรือมั่นคงทรงตัวไม่รั่วไป
เป็นเพราะได้สมอดีมีแต่คุณ

อันชีวิตคริสตังดังเรือนั้น
ย่อมโดนวันมรสุมและใต้ฝุ่น
หากแม่พระอุปถัมภ์ช่วยค้ำจุน
ก็เป็นบุญได้รอดปลอดภัยพาล
เพราะมหาพรหมจารีนั้นมีฤทธิ์
คอยแต่คิดช่วยเราเฝ้าสงสาร
ยึดพระแม่เป็นที่พึ่งจึงได้การ
สมอเรือแห่งวิญญาณเปรียบปานเอย