แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อย่ายอมแพ้

ในสงครามรุกรบพบข้าศึก
ผู้ไม่นึกหวั่นหวาดฉลาดสู้
เมื่อได้ชัยชำนะแก่ศัตรู
เขาคือผู้เก่งกล้าที่น่าชม
แต่ถ้าเขาต้องตายถวายชีวิต
ก็อุทิศเลือดร่างอย่างเหมาะสม
ทั้งประเทศทวยราษฎร์ศาสน์สังคม
จะนิยมยกย่องตลอดกาล

ฉันใดก็ฉันนั้นอันชีวิต
จะพิชิตศัตรูมหาศาล
โลกเนื้อหนังปีศาจชาติสาธารณ์
ต้องทำงานอาศัยน้ำใจแล
รักเชื่อและไว้ใจในพระเจ้า
อันกำลังนั้นเล่าจากพระแม่
ถึงจะพลาดผิดไปไม่ยอมแพ้
ไม่ท้อแท้แก้ไขเป็นได้ดี