แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มารดาแห่งการให้

ผู้ทรงบุญคุณธรรมอันล้ำเลิศ
และประเสริฐยิ่งใหญ่ในวาสนา
ท่านคือพรหมจารีมารีอา
พระมารดาขององค์พระทรงชัย
พระนางทรงสมเพชเมตตาจิต
คอยแต่คิดช่วยเราเอาใจใส่
วิญญาณของเหล่าลูกผูกพันใจ
ต้องพ้นภัยได้รอดตลอดกาล

กระนั้นมีปัญหาที่น่าคิด
เมื่อเราติดนิสัยบางสถาน
เอาแต่ขอและรับไม่บริการ
น่าสงสารน่าคิดสะกิดใจ
เพื่อความรอดเพื่อพระเพื่อสันติ
พระแม่สิทำงานยิ่งไฉน
มาประกาศเตือนเราสักเท่าไร
ได้เข้าใจร่วมมือหรือว่าลืม