แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เตือนใจใช้โทษบาป

โทษของบาปนั้นหนาอย่าประมาท
เคยพามนุษยชาติพินาศใหญ่
พระแม่รู้ความจริงยิ่งกว่าใคร
จึงเตือนให้ใช้โทษกันจริงจัง
ที่ตำบลฟาติมาลาซาเลต
เป็นพิเศษทรงเตือนและตรัสสั่ง
กับในที่หลายแห่งพระแม่ยัง
กันแสงหลั่งเป็นเลือดและน้ำตา

ถ้าบาปและโทษบาปเป็นเรื่องเบา
พระเป็นเจ้าคงไม่ให้อย่างว่า
คือพระบุตรสุดรักต้องทรมา
พลีชีวาใช้โทษโปรดล้างเรา
ในเมื่อเป็นหน้าที่มีกำหนด
มหาพรตก็เตือนใจมิให้เขลา
ขาดใช้โทษโปรดชั่วใจมัวเมา
จะเป็นบุตรพระเจ้าได้อย่างไร