แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กุหลาบงามแห่งชีวิต

ดอกกุหลาบงามเด่นเป็นของขวัญ
ต่อเมื่อมันแรกแย้มแฉล้มสี
ทั้งผู้รับผู้ให้ใจยินดี
บุปผานี้มอบยามงามสมบูรณ์
คิดถึงพระมารดาน่าพิศวง
แต่เล็กทรงสดใสไม่เสื่อมสูญ
ให้พระองค์กลับรับทับถมพูน
กลายเป็นศูนย์สวรรค์วิมานแมน

ช่วงชีวิตจิตใจวัยหนุ่มสาว
อีกทั้งคราววัยรุ่นคุณค่าแสน
ถวายพระพระรักจักตอบแทน
ให้สมแสนกับที่พลีน้ำใจ
ให้แก่พระทั้งทีของดีเด่น
โดยเลือกเฟ้นสิ่งดีที่ยิ่งใหญ่
ช่วงชีวิตดังกล่าวพราวน้ำใจ
พระรับไว้จริงแท้แน่ใจเอย