แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

งานนี้มีค่างาม

ภารกิจของพระแม่แผ่ไปทั่ว
ซึ่งพันพัวถึงเราเข้าเหตุผล
เมื่อพระองค์ทรงใกล้มลายชนม์
เราทุกคนถูกมอบไว้ให้พระนาง
จึงเป็นผู้พิทักษ์เฝ้ารักษา
ปวงประชาทุกเหล่าเผ่าต่างๆ
ให้ร่มรอดปลอดภัยในหนทาง
ที่พระนางนำพาหาพระองค์

จึงภาระพระแม่แลใหญ่หลวง
เพราะความห่วงวิญญาบ้าลุ่มหลง
อยู่กับบาปลืมสวรรค์ลืมพระองค์
ทรงประสงค์เชิญเราเข้าร่วมงาน
ในเมื่อเราเฝ้าทำงานกับพระแม่
ให้ความดีเที่ยงแท้แผ่ไพศาล
นำความรอดแก่ปวงดวงวิญญาณ
ยามวายปราณงานนี้มีค่างาม