แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
j_resizeโอ้ความรักเที่ยงแท้ไม่แปรผัน

ได้เห็นกันวันพลีที่ยิ่งใหญ่

คืนก่อนนั้นเลือดเนื้อเพื่อผู้ใด

เป็นศีลสั่งตั้งไว้ให้ดื่มกิน

เพื่อชุบชูวิญญาณผสานสนิท

จิตต่อจิตชิดใกล้ไม่ดูหมิ่น

แม้มนุษย์ต่ำต้อยถ่อยเหมือนดิน

พระยังผินพักตร์มาหามารดร

นั่นเขาลูกของแม่ดูแลด้วย

พระจักม้วยยังคิดถึงเราก่อน

แม่ประเสริฐเลิศล้ำนำพระพร

มอบเป็นอนุสรณ์แก่ชาวเรา

อันชีวิตกิจการแต่แรกเกิด

ได้ทรงเทิดบูชาบิดาเจ้า

บนกางเขนยังตายไถ่บาปเรา

โอ้พระเยซูเจ้าเรานมัสการ