แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
04_resizeเมื่อเดินรูปสิบสี่ภาคภาวนา

เราสวดว่ามารีย์โอ้พระแม่

โปรดจารึกในจิตใจข้าพเจ้าแล

ซึ่งรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ทั้งนี้ด้วยเหตุที่พระแม่เจ้า

ติดตามเฝ้าใกล้ชิดจิตสูงส่ง

ได้ร่วมทุกข์ทรมานกับพระองค์

ดั่งว่าชีพปลดปลงลงพร้อมกัน

เราจึงขอรอยแผลที่ยิ่งใหญ่

มาประทับจับใจไม่แปรผัน

เพื่อถวายชีวิตประจำวัน

แด่พระองค์ทรงธรรม์เป็นบูชา

จักเปรียบปานเท่าที่มีรอยแผล

ของพระคริสต์เที่ยงแท้แน่นักหนา

จะละม้ายคล้ายคลึงมารีอา

ที่ร่วมทุกข์ทรมากับพระองค์