แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
220px-sassoferrato_-_jungfrun_i_bnศัพท์สำเนียงภายในนั้นใหญ่หลวง

ค่ากว่าปวงวาจาปาฏิหาริย์

เป็นเสียงนำอำนวยช่วยวิญญาณ

ที่อ่อนหวานแผ่วเบาบรรเทาใจ

พระมารดาเมื่อครั้งยังทรงเยาว์

พระนางเฝ้ารำพึงถึงไฉน

ครั้นวัยสาวยิ่งฟังยิ่งจับใจ

พระนั้นใกล้แสนใกล้ที่ใจตน

ยามเป็นแม่พระนางรู้ฐานะ

เฝ้าที่จะสำรวมทุกแห่งหน

ฟังพระองค์สัตย์ซื่อถือความจน

พระยิ่งดลจิตใจใกล้ชิดแล

เสียงของพระเช่นนี้มีค่ายิ่ง

หากเรานิ่งฟังคิดจิตแน่วแน่

จะทราบพระประสงค์พระองค์แล

ซึ่งเป็นประโยชน์แท้แก่ตัวเรา