แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กจ. 2:1-4 เมื่อ​วัน​เปนเต​กอ​สเต​มา​ถึง บรรดา​ศิษย์​ทุก​คน มา​ชุมนุม​ใน​สถานที่​เดียวกัน ทัน​ใด​นั้น​มี​เสียง​จาก​ฟ้า​เหมือน​เสียง​ลม​พัด​แรงกล้าทุก​คน​ที่อยู่​ใน​บ้าน​ได้ยิน เขา​เห็น​เปลวไฟ​ลักษณะ​เหมือน​ลิ้นแยก​ไป​อยู่​เหนือ​ศีรษะ​ของ​เขา​แต่ละ​คนทุก​คน​ได้​รับ​พระ​จิต​เจ้า​เต็มเปี่ยม และ​เริ่ม​พูด​ภาษา​อื่นๆ ตาม​ที่​พระ​จิต​เจ้า​ประ​ทาน​ให้​พูด 

พระคริสตเจ้าทรงสัญญาว่า จะส่งพระจิตของพระบิดามายังเรา ให้เราถวายพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์

ยน. 14:26 ​พระ​ผู้ช่วย​เหลือ​คือ​พระ​จิต​เจ้า ที่​พระ​บิดา​จะ​ทรง​ส่ง​มา​ใน​นาม​ของ​เรา​นั้น จะ​ทรง​สอน​ท่าน​ทุกสิ่ง และ​จะ​ทรง​ให้​ท่าน​ระลึก​ถึง​ทุกสิ่ง​ที่​เรา​เคย​บอก​ท่าน

word of God3