แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วิธีการ
1. ภาวนาวอนขอสิ่งที่คุณต้องการให้พระเจ้าตรัสกับคุณในวันนี้
2. คลิ๊กที่วงล้อเพื่อให้วงล้อหมุน แล้วรอจนกระทั่งวงล้อหยุดหมุน
3. พระวาจาจะปรากฏขึ้น อ่านและรำพึงพระวาจานั้น
* เมื่ออ่านแล้ว อย่าลืมนำพระวาจามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับ

word of God1