แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วันนี้ พระเจ้าตรัสอะไรกับฉัน

พระวาจาหนุนใจในเวลาที่คุณต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก

วิธีการ

1. ภาวนาวอนขอสิ่งที่คุณต้องการให้พระเจ้าตรัสกับคุณในวันนี้

2. คลิ๊กที่วงล้อเพื่อให้วงล้อหมุน แล้วรอจนวงล้อหยุดหมุน

3. พระวาจาจะปรากฏขึ้น

* เมื่ออ่านแล้ว อย่าลืมนำพระวาจามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับ

word of God2