แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การแสดงความรักต่อคนยากจน
    30น้ำย่อมดับไฟฉันใด  การให้ทานย่อมชดเชยบาปฉันนั้น
    31ผู้ตอบแทนการกระทำของผู้อื่นด้วยความดีkย่อมคิดถึงอนาคต
    เมื่อเขาล้ม เขาก็จะพบผู้คอยค้ำจุน
4.    1ลูกเอ๋ย อย่าทำให้คนจนขาดสิ่งจำเป็นสำหรับเลี้ยงชีวิต
    อย่ามองข้ามความต้องการของผู้ขัดสน
    2อย่าทำให้คนหิวโหยต้องโศกเศร้า
    หรือทำให้คนขัดสนต้องขัดเคือง
    3อย่าทำให้ผู้มีใจขัดเคืองต้องโกรธมากขึ้น
    อย่าให้คนที่มีความต้องการต้องรอคอยความช่วยเหลือ
    4อย่าผลักไสผู้ตกทุกข์ได้ยากที่มาขอความช่วยเหลือ
    อย่าหันหน้าไปจากคนยากจน
    5อย่าหันหลังให้คนที่มีความต้องการ
    อย่าเปิดโอกาสให้ผู้ใดสาปแช่งท่าน
    6เพราะถ้าเขาสาปแช่งท่านในยามทุกข์ร้อน
    พระผู้สร้างของเขาจะทรงฟังคำวอนขอของเขา
    7จงทำตนให้เป็นที่รักแก่ชุมชน
    จงก้มศีรษะเคารพผู้ใหญ่
    8จงเงี่ยหูฟังคนยากจน
    จงตอบคำทักทายของเขาอย่างมีมารยาท
    9จงช่วยผู้ถูกกดขี่ให้พ้นเงื้อมมือผู้ข่มเหง
    อย่าขลาดกลัวผู้ใดเมื่อท่านต้องตัดสิน
    10จงเป็นเสมือนบิดาสำหรับเด็กกำพร้า
    จงเป็นเสมือนสามีสำหรับแม่ของเด็กเหล่านั้นa
    แล้วท่านจะเป็นเหมือนบุตรของพระเจ้าสูงสุด
    ผู้ทรงรักท่านยิ่งกว่ามารดา