แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความตรงไปตรงมาและการรู้จักบังคับตน
    9อย่าฝัดข้าวให้พัดปลิวไปตามลมทุกทิศทาง
    อย่าเดินไปทุกทิศทุกทางเหมือนคนบาปไร้สัจจะ
    10จงมั่นคงในความคิด
    พูดคำไหนก็ให้เป็นคำนั้น
    11จงพร้อมที่จะฟัง
    จงคิดให้รอบคอบก่อนจะตอบ
    12ถ้าท่านมีความรู้ จงตอบผู้อื่น
    ถ้าไม่รู้ ก็จงปิดปาก
    13คำพูดให้ทั้งเกียรติยศและอัปยศ
    ลิ้นของมนุษย์อาจนำความพินาศมาสู่เขา
    14อย่าให้เขาเรียกท่านว่าเป็นคนช่างนินทา
    อย่าใช้ลิ้นเป็นกับดักผู้อื่น
    ขโมยจะได้รับความอับอายฉันใด
    คนไร้สัจจะก็จะถูกลงโทษหนักฉันนั้น
    15อย่าทำร้ายcผู้อื่น ไม่ว่าในเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่
    จงระวังอย่ากลายเป็นศัตรูต่อมิตรสหาย
6.    1เพราะชื่อเสียงไม่ดีนำความอับอายและการสบประมาทมาให้ฉันใด
    คนบาปไร้สัจจะก็จะรับความอับอายและถูกสบประมาทฉันนั้น
    2อย่าตกเป็นเหยื่อของตัณหา
    เพราะตัณหาจะผลาญกำลังของท่านเหมือนวัวเพศผู้
    3มันจะกินใบไม้ของท่านจนหมดสิ้น แล้วท่านจะสูญเสียผล
    จนท่านจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่หมดใบ
    4อารมณ์ร้ายทำลายผู้มีอารมณ์นั้น
    ทำให้เขาเป็นที่เย้ยหยันของศัตรู