แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มิตรภาพ
    5ปากหวานทวีจำนวนมิตรสหาย
    วาจาสุภาพส่งเสริมอัธยาศัยไมตรี
    6มีมิตรaมากไว้เป็นการดี
    แต่จงมีที่ปรึกษาเพียงคนเดียวในพันคน
    7ถ้าท่านต้องการมีเพื่อน จงลองใจเขาก่อน
    อย่าด่วนไว้ใจเขา
    8บางคนเป็นเพื่อนเมื่อได้ประโยชน์
    แต่เมื่อท่านลำบาก เขาก็หายหน้าไป
    9มิตรบางคนกลายเป็นศัตรู
    และนำการวิวาทกับท่านไปโพนทะนาให้ท่านต้องอับอาย
    10บางคนเป็นเพื่อนกิน
    แต่เมื่อท่านลำบาก เขาก็หายหน้าไป
    11เมื่อทุกอย่างราบรื่น เขาก็เป็นเพื่อนคู่ใจ
    ทำตนเป็นนาย บังอาจสั่งผู้รับใช้ของท่านb
    12แต่เมื่อท่านตกอับ เขาก็จะลุกขึ้นมาเป็นศัตรูกับท่าน
    คอยหลีกเลี่ยงไม่พบหน้าท่าน
    13จงอยู่ห่างจากศัตรูของท่าน
    และจงคอยระวังมิตรสหายของท่าน
    14มิตรสหายซื่อสัตย์เป็นที่ปกป้องแข็งแรง
    ใครพบมิตรเช่นนี้ก็เหมือนได้พบสมบัติ
    15มิตรสหายซื่อสัตย์หาค่ามิได้
    ไม่มีมาตรใดวัดค่าของเขาได้
    16มิตรสหายซื่อสัตย์เป็นเสมือนยาอายุวัฒนะ
    ผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นจะพบเขาได้
    17ผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมรักษามิตรภาพอย่างมั่นคง
    เขาเป็นเช่นใด มิตรสหายของเขาก็เป็นเช่นนั้นc