แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความสัมพันธ์กับผู้อื่น
    10อย่าทิ้งเพื่อนเก่า
    เพราะเพื่อนใหม่จะไม่เหมือนเพื่อนเก่า
    เพื่อนใหม่ก็เหมือนเหล้าใหม่
    เหล้าใหม่ทิ้งไว้ให้เก่าแล้วจึงจะดื่มได้ด้วยความยินดี
    11อย่าอิจฉาความรุ่งเรืองของคนบาป
    เพราะท่านไม่รู้ว่าจุดจบของเขาจะเป็นอย่างไร
    12อย่าร่วมยินดีกับความสำเร็จของคนอธรรม
    จงจำไว้ว่าเขาจะได้รับโทษก่อนจะไปถึงแดนมรณะa
    13จงหลีกเลี่ยงห่างจากผู้ที่มีอำนาจประหารชีวิต
    แล้วท่านจะไม่กังวลกลัวความตาย
    ถ้าท่านเข้าไปพบเขา จงระวังอย่าพลาดผิด
    มิฉะนั้นเขาอาจเอาชีวิตท่านได้
    จงรู้ไว้ว่าท่านกำลังเดินอยู่ท่ามกลางบ่วงแร้ว
    และกำลังเดินอยู่บนเชิงเทินของเมืองb
    14จงปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเท่าที่ท่านจะทำได้
    และจงปรึกษากับผู้มีปรีชา
    15จงสนทนากับผู้เฉลียวฉลาด
    การพูดทุกครั้งของท่านจงเกี่ยวข้องกับธรรมบัญญัติของพระผู้สูงสุด
    16จงเชิญบรรดาผู้ชอบธรรมมาร่วมโต๊ะกับท่าน
    จงภูมิใจที่ท่านยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
    17ช่างฝีมือได้รับคำชมเชยเพราะผลงานของเขาฉันใด
    ผู้นำประชากรก็จะได้รับการยกย่องเพราะมีปรีชาในการพูดฉันนั้นc
    18คนพูดมากเป็นที่หวั่นกลัวแก่ชาวเมือง
    คนพูดไม่คิดย่อมเป็นที่เกลียดชัง