แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สตรี
9.    1อย่าหึงหวงภรรยาที่ท่านรัก
    เพราะท่านจะสอนเล่ห์กลที่นางจะใช้ทำร้ายท่าน
    2อย่ามอบตนไว้ใต้อำนาจของสตรี
    เพราะนางจะควบคุมท่านทุกอย่าง
    3อย่าคบกับหญิงแพศยา
    เพราะท่านจะตกในบ่วงของนาง
    4อย่าไปคลุกคลีกับหญิงนักร้อง
    เพราะท่านจะตกเป็นเหยื่อเล่ห์กลของนาง
    5อย่าเพ่งมองหญิงพรหมจารี
    เพราะท่านจะต้องรับโทษพร้อมกับนาง
    6อย่ามอบตนแก่หญิงโสเภณี
    เพื่อท่านจะไม่สูญเสียมรดกของท่าน
    7อย่ากวาดตาไปทั่วทุกถนนในเมือง
    อย่าเดินเตร่ไปตามที่ลับตาคน
    8เมื่อเห็นหญิงงาม จงหันหน้าไปเสีย
    อย่าจ้องดูหญิงงามที่ไม่ใช่ภรรยาของท่าน
    ความงามของหญิงทำให้หลายคนลุ่มหลง
    ความรักต่อนางเป็นเหมือนไฟที่เผาท่าน
    9อย่านั่งร่วมโต๊ะกับหญิงที่แต่งงานแล้ว
    อย่าร่วมฉลองดื่มสุรากับนาง
    เพราะจิตใจของท่านจะหลงรักนาง
    และท่านจะเผลอใจลื่นไถลลงสู่ความพินาศ