แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การเป็นหัวหน้าครอบครัว
    20จงอย่าให้บุตร ภรรยา พี่น้อง หรือมิตรสหาย
    มีอำนาจเหนือท่านตราบเท่าที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
    อย่ายกทรัพย์สมบัติของท่านให้แก่ผู้ใด
    เพราะท่านอาจจะต้องเสียใจและต้องขอกลับคืนมา
    21ตราบเท่าที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และยังหายใจ
    จงอย่ายอมให้ผู้ใดมีอำนาจเหนือท่าน
    22ให้ลูกๆวอนขอจากท่าน
    ดีกว่าที่ท่านจะต้องไปวอนขอจากเขา
    23ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด จงวางตนเป็นนายเสมอ
    อย่าให้ผู้ใดทำให้ชื่อเสียงของท่านต้องมัวหมอง
    24เมื่อวันแห่งชีวิตของท่านถึงจุดจบ
    เวลาใกล้จะตาย จงแจกจ่ายมรดกของท่าน