แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทาสi
    25หญ้า แส้ และสัมภาระมีไว้สำหรับลา
    อาหาร การตีสั่งสอน และการงานมีไว้สำหรับทาส
    26จงให้ทาสทำงาน แล้วท่านจะพักผ่อนได้
    ถ้าปล่อยให้มือของเขาว่างงานj เขาจะแสวงหาอิสรภาพ
    27แอกและบังเหียนใช้กับคอโคเพื่อควบคุมฉันใด
    ทาสที่เลวก็ต้องใช้การทรมานและการลงโทษควบคุมฉันนั้น
    28จงจับเขาให้ทำงาน เขาจะได้ไม่อยู่ว่างเปล่าk
    เพราะการอยู่ว่างเปล่าสอนให้ทำความชั่วนานาชนิด
    29จงบังคับให้เขาทำงาน เพราะเป็นหน้าที่ของเขา
    ถ้าเขาไม่เชื่อฟัง ก็จงจับเขาล่ามโซ่ไว้
    30แต่อย่าเรียกร้องจากผู้ใดมากเกินไป
    อย่าทำสิ่งใดผิดความยุติธรรม
    31ถ้าท่านมีทาสคนเดียว จงทำกับเขาเหมือนทำกับตนเอง
    เพราะท่านได้เขามาด้วยโลหิตl
    32ถ้าท่านมีทาสคนเดียว จงทำกับเขาประหนึ่งว่าเขาเป็นพี่น้อง
    เพราะท่านต้องการเขาเหมือนต้องการตนเอง
    33ถ้าท่านทำทารุณกับเขา เขาจะหลบหนีไป
    แล้วท่านจะไปตามหาเขาทางใดเล่า