แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กษัตริย์โยสิยาห์
49.    1การระลึกถึงกษัตริย์โยสิยาห์น่าชื่นชมเสมือนกำยาน
    ที่ผู้ปรุงเครื่องหอมเตรียมไว้อย่างดี
    พระนามของพระองค์หวานฉ่ำดุจน้ำผึ้งในปากของทุกคน
    ไพเราะดุจเสียงดนตรีในงานเลี้ยง
    2พระองค์ทรงทุ่มเทพลังเพื่อทำให้ประชากรกลับใจa
    ทรงขจัดรูปเคารพน่ารังเกียจที่ขัดต่อธรรมบัญญัติ
    3พระองค์ทรงมุ่งพระทัยไปยังองค์พระผู้เป็นเจ้า
    ในสมัยที่ประชากรฝ่าฝืนธรรมบัญญัติ
พระองค์ทรงฟื้นฟูความยำเกรงพระเจ้า