^Back To Top

 • 1 1
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 2 2
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 3 3
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 4 4
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 5 5
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)

www.kamsonbkk.com

รหัสธรรมยิ่งใหญ่สามประการ

รหัสธรรมยิ่งใหญ่สามประการ

    พระเยซูเจ้าและพระจิตเจ้าทรงเผยแสดงให้เรารู้แจ้งในสัจจะที่สำคัญยิ่งต่อความสุขของพระเจ้าและของมนุษย์ สัจจะที่กล่าวนี้คือรหัสธรรมอันเป็นแสงสว่างในชีวิตคริสตชน รหัสธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าอื่นหมดเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระเจ้าและมนุษย์ เป็นรหัสธรรมในองค์พระเจ้าผู้เป็นความรัก มีทั้งหมดสามประการด้วยกันคือ : 

 •     พระตรีเอกภาพ : มีพระเจ้าหนึ่งเดียวในสามพระบุคคล
 •     การถือกำเนิดของพระเยซูเจ้า : พระเจ้าทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์
 •     การไถ่บาป : พระเจ้าทรงไถ่กู้มนุษยชาติ

    เมื่อเราเชื่อในรหัสธรรมสามประการนี้ เราก็เป็นคริสตชนเที่ยงแท้ และได้รับคำมั่นสัญญาว่า เรามีส่วนในชีวิตและความบรมสุขของพระเจ้า

ข้อความจากพระคัมภีร์ : พระองค์ทรงตอบว่า “พระเจ้าประทานธรรมล้ำลึกเรื่องอาณาจักรสวรรค์ให้ท่านทั้งหลายรู้” (มธ 13:11)

บทภาวนา : พระเจ้าข้า ความรักของพระองค์คือรหัสธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าอื่นหมดข้าพเจ้ารักพระองค์

 • อะไรคือรหัสธรรมที่ยิ่งใหญ่สามประการ?

รหัสธรรมที่ยิ่งใหญ่สามประการคือ

 • พระตรีเอกภาพ
 • การถือกำเนิดของพระเยซูเจ้า
 • และการไถ่กู้มนุษยชาติ

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2086
11887
69403
306866
816522
16543233
Your IP: 35.173.57.84
2020-02-21 03:16

สถานะการเยี่ยมชม

มี 349 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk