^Back To Top

 • 1 1
  แนวทางปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

ลักษณะเฉพาะของอิสราเอล

ลักษณะเฉพาะของอิสราเอล

ประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลก่อนที่พระเยซูจะปรากฏมาได้รับการยอมรับจากชาวคริสต์ว่าไม่ใช่เป็นแต่เพียง  “การเตรียม” ขั้นต้นเท่านั้น แต่ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ความรอดทั้งหมดเลยทีเดียว  จะเห็นได้ว่าได้มีการสืบทอดประเพณีที่สำคัญของอิสราเอลในศาสนาคริสต์เมื่อได้ก่อตั้งเป็นองค์กรทางศาสนาหรือที่เรียกว่า “คริสตจักร” (Christianity)  ในเวลาต่อมา  โดยอาจสรุปลักษณะเฉพาะของอิสราเอลได้ดังนี้
ก) แนวคิดเรื่องพระเมสสิยาห์  (Messianism)  นอกจากลักษณะทั่วไปที่เหมือนกับชนชาติอื่นๆ อิสราเอลเชื่อว่า  ความทุกข์ของมนุษย์เกิดจากบาปที่ตนเองได้กระทำ  ความหลุดพ้นจากความทุกข์จึงหมายถึงการปลดเปลื้องตนเองให้บริสุทธิ์และความหลุดพ้นหรือความรอดนี้จะเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ โดยพระเจ้าจะทรงส่งพระเมสสิยาห์มาช่วย

ข) สำนึกทางประวัติศาสตร์ (Sense of History)  ชาวอิสราเอลมีความสำนึกในประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องนับแต่การสร้างโลกจนกระทั่งถึงกำเนิดและวิวัฒนาการของชนชาติของตนเอง  เหตุการณ์ต่างๆ ที่เล่าไว้จึงมีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน ประวัติศาสตร์เริ่มจากพระเจ้า  ดำเนินไปพร้อมกับพระเจ้าและจะสิ้นสุดที่พระเจ้า เป็นประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ซึ่ง “สนทนา”  กันในลักษณะต่างๆ 
ค) เอกเทวนิยม (Monotheism)  ชาวอิสราเอลเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวและมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับพระองค์ อดีต  ปัจจุบันและอนาคต  เหตุการณ์และกิจการทุกอย่างถูกเชื่อมโยงไปสู่ความเชื่อในพระเจ้าองค์นี้
ง) พระวาจาของพระเจ้า (The Word of God)  ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ดำเนินไปด้วยการที่มนุษย์ตอบรับพระเจ้า ผู้ตรัสโดยทางบุคคลและโดยทางเหตุการณ์ต่างๆ
“เพราะฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์
และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่รดแผ่นดินโลก 
กระทำให้มันบังเกิดผลและแตกหน่อ 
อำนวยเมล็ดแก่ผู้หว่านและอาหารแก่ผู้กินฉันใด 
คำของเราซึ่งออกไปจากปากของเรา
จะไม่กลับมาสู่เราเปล่า 
แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้
และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นฉันนั้น” 
(อสย 55:10-11)
จ) กฎหมาย  พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดกับประชากรของพระองค์โดยทางพระวาจาและโดยทางกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีทั้งบทบัญญัติ  (10 ประการ)  และกฎหมายอื่นๆ อีกมากมาย  ซึ่งชาวอิสราเอลต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพราะเชื่อว่ามาจากพระเจ้าและหมายถึงการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ของตน
ฉ) ปรีชาญาณ (Wisdom)  เป็นคำที่แสดงออกถึงความเชื่อว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ในประวัติศาสตร์และกับพวกเขา ความรู้และความสามารถใดๆ ล้วนมาจากพระองค์นี้ทั้งสิ้น

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3666
9758
76351
407516
816522
16643883
Your IP: 3.94.202.172
2020-02-28 09:14

สถานะการเยี่ยมชม

มี 106 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk