foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2286
17784
20070
303824
436281
14614613
Your IP: 3.226.254.115
2019-11-18 05:17

สถานะการเยี่ยมชม

มี 176 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลักษณะเฉพาะของอิสราเอล

ประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลก่อนที่พระเยซูจะปรากฏมาได้รับการยอมรับจากชาวคริสต์ว่าไม่ใช่เป็นแต่เพียง  “การเตรียม” ขั้นต้นเท่านั้น แต่ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ความรอดทั้งหมดเลยทีเดียว  จะเห็นได้ว่าได้มีการสืบทอดประเพณีที่สำคัญของอิสราเอลในศาสนาคริสต์เมื่อได้ก่อตั้งเป็นองค์กรทางศาสนาหรือที่เรียกว่า “คริสตจักร” (Christianity)  ในเวลาต่อมา  โดยอาจสรุปลักษณะเฉพาะของอิสราเอลได้ดังนี้
ก) แนวคิดเรื่องพระเมสสิยาห์  (Messianism)  นอกจากลักษณะทั่วไปที่เหมือนกับชนชาติอื่นๆ อิสราเอลเชื่อว่า  ความทุกข์ของมนุษย์เกิดจากบาปที่ตนเองได้กระทำ  ความหลุดพ้นจากความทุกข์จึงหมายถึงการปลดเปลื้องตนเองให้บริสุทธิ์และความหลุดพ้นหรือความรอดนี้จะเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ โดยพระเจ้าจะทรงส่งพระเมสสิยาห์มาช่วย

ข) สำนึกทางประวัติศาสตร์ (Sense of History)  ชาวอิสราเอลมีความสำนึกในประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องนับแต่การสร้างโลกจนกระทั่งถึงกำเนิดและวิวัฒนาการของชนชาติของตนเอง  เหตุการณ์ต่างๆ ที่เล่าไว้จึงมีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน ประวัติศาสตร์เริ่มจากพระเจ้า  ดำเนินไปพร้อมกับพระเจ้าและจะสิ้นสุดที่พระเจ้า เป็นประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ซึ่ง “สนทนา”  กันในลักษณะต่างๆ 
ค) เอกเทวนิยม (Monotheism)  ชาวอิสราเอลเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวและมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับพระองค์ อดีต  ปัจจุบันและอนาคต  เหตุการณ์และกิจการทุกอย่างถูกเชื่อมโยงไปสู่ความเชื่อในพระเจ้าองค์นี้
ง) พระวาจาของพระเจ้า (The Word of God)  ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ดำเนินไปด้วยการที่มนุษย์ตอบรับพระเจ้า ผู้ตรัสโดยทางบุคคลและโดยทางเหตุการณ์ต่างๆ
“เพราะฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์
และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่รดแผ่นดินโลก 
กระทำให้มันบังเกิดผลและแตกหน่อ 
อำนวยเมล็ดแก่ผู้หว่านและอาหารแก่ผู้กินฉันใด 
คำของเราซึ่งออกไปจากปากของเรา
จะไม่กลับมาสู่เราเปล่า 
แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้
และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นฉันนั้น” 
(อสย 55:10-11)
จ) กฎหมาย  พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดกับประชากรของพระองค์โดยทางพระวาจาและโดยทางกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีทั้งบทบัญญัติ  (10 ประการ)  และกฎหมายอื่นๆ อีกมากมาย  ซึ่งชาวอิสราเอลต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพราะเชื่อว่ามาจากพระเจ้าและหมายถึงการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ของตน
ฉ) ปรีชาญาณ (Wisdom)  เป็นคำที่แสดงออกถึงความเชื่อว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ในประวัติศาสตร์และกับพวกเขา ความรู้และความสามารถใดๆ ล้วนมาจากพระองค์นี้ทั้งสิ้น