ฮอร์เก้ มารีโอ เบร์โจโญ่ (JORGE MARIO BERGOGLIO) คือใคร?

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ฮอร์เก้ มารีโอ เบร์โจโญ่ (JORGE MARIO BERGOGLIO) คือใคร?

นครรัฐวาติกัน, 13 มีนาคม 2013 (VIS)

pope francis 1ต่อไปนี้เป็นชีวประวัติที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการของพระคาร์ดินัล ฮอร์เก้ มารีโอ เบร์โจโญ่,สงฆ์คณะเยสุอิต พระอัครสังฆราชบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนติน่า ...ประสูติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 1936 ในบัวโนสไอเรส. พระองค์ทรงศึกษาด้านเทคนิคทางเคมี แต่แล้วทรงเลือกที่จะเป็นพระสงฆ์และเข้าสามเณราลัยที่วิลลา เดโวโต. วันที่  11 มีนาคม 1958 พระองค์ทรงเข้านวกสถานของคณะเยสุอิต ทรงสำเร็จการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ในประเทศชิลี. ในปี 1963, พระองค์กลับไปยังบัวโนสไอเรส, ทรงได้รรับปริญญาสาขาปรัชญาที่สามเณราลัยใหญ่ซานมิเกล St. Joseph major seminary of San Miguel).

จาก 1967-1970  พระองค์ทรงศึกษาวิชาเทววิทยาที่ซานมิเกลเพื่อรับปริญญา. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 1969 พระองค์ทรงรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์.  จาก 1970-1971  พระองค์ทรงผ่านการทดสอบครั้งที่สามที่ Alcala de Henares ในประเทศสเปน และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 1973  ทรงปฏิญาณเป็นนักบวชตลอดชีพ
พระองค์ทรงเป็นนวกจารย์ที่ Varilari ใน San Miguel ตั้งแต่ปี 1972-1973 พระองค์ยังสอนวิชาเทววิทยา
เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 1973 พระองค์ได้รับเลือกเป็นเจ้าคณะแขวงที่ อาร์เจนตินาเป็นเวลา 6 ปี
ตั้งแต่ปี  1980-1986 พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งอธิการบดีคณะปรัชญาและเทววิทยาที่ซานมิเกลและเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสที่วัด Patriarca San Jose ในสังฆมณฑล San Miguel.
 ในเดือนมีนาคม 1986 พระองค์เสด็จไปประเทศเยอรมันนีเพื่อทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก.แล้วบรรดาอธิการส่งพระองค์ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเอลซัลวาดอร์และจากนั้นก็ทำหน้าที่ผู้ฟังแก้บาปและผู้แนะนำฝ่ายจิต
 เมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 1992  สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ทรงแต่งตั้งพระองค์เป็นพระสังฆราชแห่ง Auca และผู้ช่วยพระสังฆราชแห่งบัวโนสไอเรส พระองค์ได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราชที่อาสนวิหารแห่งบัวโนสไอเรสจากพระคาร์ดินัล Antonio Quarracino, Apostolic Nunzio Ubaldo Calabresi, and Bishop Emilio Ognenovic h of Mercedes-Lujan. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนของปีนั้น
วันที่ 3 มิถุนายน 1997 พระองค์ได้รับการแต่งตั้งจาก Coadjutor Archbishop of Buenos Aires ให้สืบทอดตำแหน่งจาก Cardinal Antonio Quarracino เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 1998  พระองค์ทรงเป็น หัวหน้าผู้ประสานงาน(Adjunct Relator General) ของการประชุมสมัชชาพระสังฆราชครั้งที่ 10.ในเดือนตุลาคม 2001พระองค์ทรงทำหน้าที่เป็นประธานสภาพระสังฆราชแห่งอาร์เจนตินาตั้งแต่วันที่ ที่ 8 พฤศจิกายน 2005 จนถึง 8 พฤศจิกายน 2011.
เด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ทรงประกาศแต่งตั้งให้พระองค์เป็นคาร์ดินัลในที่ประชุมคณะพระคาร์ดินัล เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2001 ด้วยชื่อ Bellarmino (นักบุญโรเบิร์ต  แบลลาร์มีน)
พระองค์ทรงเป็นสมาชิกของสมณกระทรวงเพื่อพิธีนมัสการและศีลศักดิ์สิทธิ์;เพื่อผู้ได้รับศีลบวช;และเพื่อสถาบันผู้ได้รับการเจิมเป็นนักบวช;และสมาคมแห่งชีวิตแพร่ธรรม;สมณกระทรวงเพื่อครอบครัว;และคณะกรรมาธิการเพื่อกลุ่มประเทศละตินอเมริกา