แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

12. พระเป็นเจ้าช่วยชีวิตโมเสส
    โยเซฟและพี่ๆ ของเขาได้สิ้นชีวิตลง ลูกหลานของพวกเขาชาวอิสราเอลได้เจริญเติบโตอาศัยอยู่ในอียิปต์ ที่นั่นได้กลายเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่    วันเวลาผ่านไปหลายปี กษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ในอียิปต์ พระองค์มิได้ทรงรู้จักโยเซฟ ทรงประกาศแก่ประชาชนว่า "ดูซิ ชาวอิสราเอลมีจำนวนมากและมีกำลังมากกว่าเราดังนั้น ข้าจะต้องหยุดมัน สิ่งแรกที่กษัตริย์ฟาโรห์ทำก็คือ เกณฑ์ให้ชาวอิสราเอลทำงานตรากตรำและสร้างเมืองปิธมและราเมเสสให้พระเจ้าฟาโรห์ เพื่อเป็นคลังเก็บเสบียงอาหาร     ต่อมา พระองค์ได้ประกาศให้ฆ่าบุตรชายแรกเกิดของชาวอิสราเอลด้วยการถ่วงน้ำในแม่น้ำไนล์ และเมื่อเขาไม่มีบุตรชายที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาทดแทน พระองค์ก็คิดว่าชนชาติอิสราเอลก็จะเสื่อมสลายหมดไป
    ได้มีมารดาคนหนึ่งต้องการจะช่วยชีวิตบุตรชายน้อยๆ ของเธอ ตอนแรกเธอจึงซ่อนบุตรนั้นไว้สามเดือน    เมื่อซ่อนไว้นานกว่านั้นไม่ได้แล้ว        นางจึงนำตะกร้าสานด้วยต้นกกมาแล้วยาด้วยยางมะตอยและชัน วางเด็กไว้ในตะกร้านั้นแล้วนำไปวางไว้ในพงอ้อริมฝั่งแม่น้ำ        พี่สาวของเด็กชื่อมีเรียมยืนคอยเฝ้าอยู่ห่าง ๆ เพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็ก
    พระราชธิดาของพระเจ้าฟาโรห์เสด็จมาสรงที่แม่น้ำ ขณะที่บรรดานางกำนัลเดินไปตามริมแม่น้ำ พระราชธิดาทอดพระเนตรเห็นตะกร้าอยู่ในพงอ้อ จึงรับสั่งให้นางกำนัลไปนำมา  เมื่อทรงเปิดตะกร้าก็ทอดพระเนตรเห็นทารกกำลังร้องไห้อยู่ ก็ทรงสงสาร    พี่สาวของเด็กนั้นก็ทูลถามว่า “จะให้ดิฉันไปเรียกแม่นมชาวฮีบรูมาเลี้ยงเด็กนี้ให้พระองค์ไหมคะ” พระราชธิดาของพระเจ้าฟาโรห์รับสั่งว่า “ไปเรียกมาซิ” เด็กหญิงนั้นก็ไปเรียกมารดาของทารกมา พระราชธิดาของพระเจ้าฟาโรห์จึงตรัสกับนางว่า “จงนำเด็กคนนี้ไปเลี้ยงให้ฉันเถิด ฉันจะให้ค่าจ้าง” หญิงนั้นก็นำทารกไปเลี้ยงไว้    เมื่อเด็กเติบโตพอสมควรแล้วนางก็นำไปถวายพระราชธิดาของพระเจ้าฟาโรห์ พระราชธิดาทรงรับเขาเป็นบุตร และทรงตั้งชื่อว่า โมเสส
    เมื่อโมเสสเติบโตมีอายุมากขึ้นก็พำนักอยู่ในพระราชวัง    เขาถูกเลี้ยงดูให้เติบใหญ่ขึ้นเยี่ยงชาวอียิปต์ แต่เขาไม่เคยลืมว่าเขายังเป็นชาวฮีบรูผู้ซึ่งถูกบังคับให้ทำงานหนักเยี่ยงทาส    ครั้งหนึ่งเมื่อเขาเห็นชาวอียิปต์คนหนึ่งกำลังทุบตีชาวฮีบรู เพื่อนร่วมชาติของเขา โมเสสเกิดความเดือดดาลคนอียิปต์คนนั้นมาก เขาจึงฆ่าชาวอียิปต์คนนั้น        ดังนั้น เขาจึงต้องหนีไปอยู่ที่เมืองมีเดียน และทำงานเป็นคนเลี้ยงสัตว์ในบ้านชองบุโรหิตชื่อเยโธร (อพย 1-2)