^Back To Top

 • 1 1
  2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

ยาโคบและบุตรชายของเขาไปยังประเทศอียิปต์

11. ยาโคบและบุตรชายของเขาไปยังประเทศอียิปต์
    สองปีต่อมา พระเจ้าฟาโรห์ทรงพระสุบิน    ทรงเรียกโหรและปราชญ์ของประเทศอียิปต์มาเฝ้า พระองค์ทรงเล่าพระสุบิน แต่ไม่มีใครทำนายได้ และเผอิญพนักงานถวายน้ำจัณฑ์นึกถึงโยเซฟได้ เขาจึงกราบทูลพระเจ้าฟาโรห์ว่า    มีชายหนุ่มชาวฮีบรูคนหนึ่งอยู่ในคุก เขาสามารถทำนายฝันของข้าพระองค์และพนักงานเครื่องเสวยได้ เหตุการณ์เป็นไปตามที่เขาทำนายทุกประการ    พระเจ้าฟาโรห์จึงรับสั่งให้เรียกโยเซฟเข้าเฝ้า พระองค์ได้อธิบายความฝันของพระองค์ที่ได้ฝันเห็นแม่โคลักษณะดีอ้วนพีเจ็ดตัวขึ้นจากแม่น้ำไนล์ มากินหญ้าที่พงอ้อ ทันใดนั้น แม่โคอีกเจ็ดตัวน่าเกลียดและผอมโซที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในประเทศอียิปต์ ขึ้นจากแม่น้ำตามมา    และความฝันของพระองค์ที่ทรงเห็นรวงข้าวสมบูรณ์มีเมล็ดเต็มเจ็ดรวงงอกขึ้นจากต้นเดียวกัน  แล้วมีรวงข้าวอีกเจ็ดรวงเหี่ยว เมล็ดลีบและถูกลมจากทะเลทรายเผาจนเกรียมงอกตามมาโยเซฟได้อธิบายพระเจ้าฟาโรห์ว่า    ความฝันในตอนกลางคืนที่พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์ฝันเห็นนั้นว่า           จะมีเจ็ดปีที่อุดมสมบูรณ์ทั่วแผ่นดินอียิปต์ หลังจากนั้นจะเกิดกันดารอาหารเป็นเวลาเจ็ดปี จนทุกคนลืมความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินอียิปต์ ความกันดารอาหารครั้งนี้จะล้างผลาญแผ่นดิน    ”ขอให้พระเจ้าฟาโรห์ทรงหาผู้ที่ฉลาดและมีปรีชา แต่งตั้งให้เขามีอำนาจในแผ่นดินอียิปต์ ขอให้พระเจ้าฟาโรห์ทรงแต่งตั้งข้าราชการขึ้นทั่วแผ่นดิน ให้เก็บหนึ่งในห้าของพืชผลในแผ่นดินตลอดเจ็ดปีที่อุดมสมบูรณ์  เขาจะรวบรวมเสบียงอาหารทั้งหมดที่เก็บได้ในปีที่อุดมสมบูรณ์นี้ตามพระบัญชาของพระเจ้าฟาโรห์ สะสมข้าวและเก็บรักษาไว้ให้ดีในเมือง  เสบียงอาหารนี้จะสำรองไว้สำหรับแผ่นดิน ระหว่างเจ็ดปีที่กันดารอาหารในแผ่นดินอียิปต์ และดังนี้ความกันดารอาหารก็จะไม่ทำลายแผ่นดิน”
    พระเจ้าฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟว่า “เราตั้งท่านเป็นผู้สำเร็จราชการทั่วแผ่นดินอียิปต์”    โยเซฟสะสมเสบียงอาหารไว้ตลอดเวลาเจ็ดปีที่มีความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินอียิปต์    เมื่อเกิดความกันดารไปทั่วแผ่นดิน โยเซฟก็เปิดยุ้งฉางทั้งหมดออกขายข้าวให้ชาวอียิปต์ ขณะที่ความกันดารทวีความรุนแรงขึ้นในอียิปต์  ผู้คนจากทุกประเทศต่างมายังอียิปต์เพื่อขอซื้อข้าวจากโยเซฟ  เพราะความกันดารอาหารทวีความรุนแรงไปทั่วทุกแผ่นดิน
    ยาโคบและลูกๆ ของเขาไม่มีอะไรเหลือที่จะกินได้อีก    ดังนั้น ยาโคบจึงส่งบุตรชายของตนไปที่อียิปต์        โยเซฟเห็นพี่ชายของเขาก็จำพวกเขาได้ทันทีแต่พี่ชายจำโยเซฟไม่ได้    โยเซฟจึงจับพี่ชายมาทดสอบ    โยเซฟต้องการจะรู้ว่าเขาจะยืนหยัดต่อสู้ให้แก่กันหรือไม่?    โยเซฟจึงสั่งให้คนของเขานำถ้วยเงินใส่ลงไปในกระสอบของเบนยามิน    และขณะที่พี่ชายของเขาเดินทางกลับบ้านโยเซฟส่งคนของเขาติดตามไป บอกให้พวกเขาหยุดและกล่าวหาพวกเขาว่า “ทำไมท่านทั้งหลายจึงทำชั่วตอบแทนความดีเล่า  ถ้วยนี้เป็นถ้วยที่เจ้านายของข้าพเจ้าใช้ดื่ม และใช้ทำนายเหตุการณ์ในอนาคตมิใช่หรือ สิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นความผิดอย่างมาก?”    พี่ๆ ของโยเซฟต่างก็ป้องกันตนเองว่า “เราไม่ได้ขโมยอะไรมา” แต่เมื่อกระสอบของเบนยามินถูกค้นก็ได้พบถ้วยเงินในกระสอบ
    พี่ๆ เดินทางกลับมาหาโยเซฟ    โยเซฟพูดว่า “คนที่พบถ้วยอยู่ในกระสอบของเขาเท่านั้นจะเป็นทาสของเรา ส่วนท่านทั้งหลาย จงกลับไปหาบิดาของท่านอย่างปลอดภัย"    ยูดาห์พูดกับเขาว่า “บิดาของเรารักบุตรชายคนเล็กมาก เขาจะตายอย่างเศร้าโศกหากมีอะไรเกิดขึ้นกับน้อง ขออนุญาตให้เราอยู่แทนเบนยามินเถิด” โยเซฟไม่สามารถปิดบังตัวเองได้อีกและได้พูดกับพี่ๆ ของเขาว่า "ฉันคือโยเซฟ น้องชายของพี่ที่พี่ขายมาอียิปต์    พี่พยายามทำสิ่งที่ไม่ดีแต่พระเจ้าได้ตอบแทนด้วยการทำให้เหตุการณ์นั้นเป็นไปในทางที่ดี    พระเจ้าทรงส่งฉันล่วงหน้ามาก่อน เพื่อช่วยชีวิตของพี่ ๆจงรีบกลับไปหาบิดาของพวกเราเถิด และนำท่านมาที่อียิปต์เพื่อท่านจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไป”    ยาโคบดีใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าโยเซฟยังมีชีวิตอยู่     เขา, บุตรชายของเขาและครอบครัวได้เดินทางไปอียิปต์    ที่นั่นพวกเขาได้อยู่แผ่นดินของเมืองโกเชนโดยยึดอาชีพการเลี้ยงสัตว์    โยเซฟได้ดูแลพี่ๆ ของเขาจนความอดอยากแห้งแล้งได้ผ่านพ้นไป (ปฐก 42-47)

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

7 Sacraments ๒๐๐๓๑๖ 0010 resize

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2037
11141
61671
25100
390163
17084863
Your IP: 3.235.66.217
2020-04-03 04:17

สถานะการเยี่ยมชม

มี 110 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk