แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ร่ม

หัวข้อ     การปกป้องคุ้มครองของพระเจ้า
พระคัมภีร์     ข้าพระองค์จะขออยู่ในพลับพลาของพระองค์เป็นนิตย์ ขอให้ปลอดภัยอยู่ที่กำบังปีกของพระองค์ (สดด 61:4)
อุปกรณ์     ร่ม 2-3 คัน และเทปอัดเสียงฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า

เนื้อหา
ผู้สอนเปิดเทปเสียงฝนตก ฟ้าร้อง  ฟ้าผ่า และถามเด็กๆ ว่า พวกเขาใช้ร่มครั้งสุดท้ายเมื่อใด? (ให้เด็กๆ ตอบ)
ดูเหมือนว่าเมื่อเราออกไปข้างนอกเรามักจะลืมเอาร่มไป และถ้าฝนตก เราก็จะเปียก วันนี้ครูนำร่มมา 2-3 คัน เพื่อช่วยพวกเราให้คิดถึงที่กำบัง และการปกป้องคุ้มครอง   มีใครจะช่วยครูกางร่มบ้าง? (ส่งร่มไปให้เด็กๆ)
ให้เราทุกๆ คนไปอยู่ใต้ร่ม (ครูให้เวลาเด็กๆ ไปเบียดกันอยู่ใต้ร่ม)
ร่มเล็กและธรรมดา เราสามารถใส่ไว้ในรถ หรือในกระเป๋าของเรา เราสามารถนำไปโรงเรียน และไปในที่ต่างๆ เมื่อฝนตก  เราสามารถใช้เพื่อป้องกันมิให้ตัวเราเปียก  ร่มมีหลายขนาด ขนาดเล็กเราติดตัวไปใช้กางเมื่อฝนตก ขนาดใหญ่เราใช้กันแดดชายทะเล

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
ข้อความจากบทสดุดีที่ 61 นี้ เปรียบเทียบความเอาใจใส่ และการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้าอยู่ภายในพลับพลา (เต็นท์) ร่มก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คล้ายพลับพลา (เต็นท์)    สามารถนำติดตัวไปยังที่ต่างๆ ได้ ไม่ว่าฝนจะตกหนักสักเพียงใด เราจะมีความอบอุ่นและปลอดภัยภายใต้ร่มของพระเจ้า   ในทุกหนแห่งที่เราไป   เรารู้ว่าเราได้รับการปกป้องคุ้มครองจากร่มแห่งความรักความเอาใจใส่ของพระเจ้า
ให้เราคิดเปรียบความรักของพระเจ้าเป็นดังร่ม ที่ให้ที่กำบังแก่เราในยามที่มีพายุรอบข้าง  พระองค์จะทรงช่วยเราให้ปลอดภัยเสมอ (เก็บร่มคืนจากเด็ก)