แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

โทรศัพท์ภาวนา

หัวข้อ     การภาวนา
พระคัมภีร์       เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรัก เราจะช่วยกู้เขา เราจะป้องกันเขาไว้ เพราะเขารู้จักนามของเรา เมื่อเขาร้องทูลเรา เราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในความลำบาก เราจะช่วยเขาให้พ้น และให้เกียรติเขา (สดด 91:14-15)
อุปกรณ์       เขียนข้อความในพระคัมภีร์ตอนนี้ (สดด 91:14-15) ลงในกระดาษ พับครึ่งกระดาษแผ่นนี้ เจาะรูกระดาษที่พับทั้งสองด้านตรงด้านบนของกระดาษ ตัดเชือกยาว 8 ฟุต และร้อยกระดาษไว้ในเชือก และโทรศัพท์ 1 เครื่อง (ของเด็กเล่นก็ได้)

เนื้อหา

ครูยกโทรศัพท์ให้เด็กดู และถามว่าที่บ้านใครมีโทรศัพท์บ้าง? บ้านใครมีโทรศัพท์มากกว่า 1 เครื่อง? (ครูให้เด็กๆ ตอบ)   ใครจำหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองได้บ้าง? ให้เราบอกหมายเลขโทรศัพท์ของเราพร้อมๆ กัน เมื่อครูบอกเริ่ม (ให้เด็กๆ บอกหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขา)
มีใครในพวกเรารู้บ้างว่าโทรศัพท์ทำงานอย่าไร? (ให้เด็กๆ ตอบ) เมื่อเราพูดกับผู้อื่นทางโทรศัพท์ เสียงของเราไปตามสาย เราจะเห็นว่าตามถนนจะมีสายโทรศัพท์อยู่ทั่วไป

ครูคิดว่าคงจะสนุกถ้าวันนี้เราสร้างโทรศัพท์มนุษย์ (ชูเชือกและกระดาษขึ้น) ครูเขียนข้อความบางอย่างบนกระดาษแผ่นนี้ ให้เราเข้าแถวและส่งข้อความนี้ต่อๆ กันไปตามเส้นเชือก เชือกเส้นนี้คล้ายกับสายโทรศัพท์ (ครูให้เด็กๆ ยืนเป็นแถว และส่งกระดาษไปตามเชือก และให้คนสุดท้ายเป็นผู้อ่าน)
ครูจะเริ่มส่งข้อความเดี๋ยวนี้ เมื่อใครได้รับแล้วขอให้ส่งต่อไปยังเพื่อนข้างๆ ระหว่างที่เราส่งข้อความไปให้อีกคนหนึ่งให้เราทำเป็นว่าเราเป็นโทรศัพท์มนุษย์ส่งเสียงแบบโทรศัพท์ จนกระทั่งถึงคนสุดท้าย
นี่เป็นโทรศัพท์ที่พิเศษ (เรียกชื่อเด็กคนสุดท้ายที่อยู่ปลายเชือก และถามเขาว่า) เธอได้รับข้อความอะไร? (ให้เด็กคนอื่นๆ นั่งลงและคนสุดท้ายยืน)

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
เป็นข่าวสารที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับคำภาวนา โทรศัพท์เตือนใจเราเกี่ยวกับการสวดภาวนา โทรศัพท์จะช่วยเราได้มากเมื่อเกิดเหตุยุ่งยาก เพียงแค่เรากด 191 เราก็จะได้รับความช่วยเหลือ เราสามารถเรียกหาพระเจ้าได้เสมอเมื่อเราอยู่ในภาวะยุ่งยากต่างๆ พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะสดับฟังและตอบคำภาวนาของเรา
แต่เรามิได้โทรศัพท์เพียงเมื่อเรามีความยุ่งยากเท่านั้น เราสามารถใช้โทรศัพท์พูดกับเพื่อนๆ ของเราทุกเวลา เช่น เมื่อมีความสุขเราโทรคุยกับเพื่อนของเรา    พระเจ้าทรงเป็นเพื่อนของเราเช่นกัน พระองค์ยินดีรับฟังเราเสมอแม้เมื่อยามที่เรามีความสุข
บางครั้งเราโทรศัพท์ถึงเพื่อนเพียงเพื่อแสดงความห่วงใย บอกให้เขารู้ว่าเราห่วงใยเขา เราควรภาวนาแบบนั้นเช่นกัน เมื่อเราภาวนา เราสามารถบอกกับพระเจ้าว่าเราเอาใจใส่พระองค์
พวกเธอเคยโทรศัพท์ไปหาเพื่อน แต่สายไม่ว่างหรือไม่? เธอรู้สึกอย่างไร? (ให้เด็กๆ ตอบ) แต่โทรศัพท์ของพระเจ้านั้นสายว่างอยู่เสมอ เรารู้ดีว่า พระเจ้าทรงคอยสดับฟังเราเสมอ และไม่ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายในการโทรอีกด้วย เพราะพระเจ้าทรงจ่ายให้เราแล้ว โดยการส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และสิ้นพระชนม์เพื่อเรา
การสวดภาวนาเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะส่งสารถึงพระเจ้า  ดีกว่าการใช้โทรศัพท์ ดังนั้นเราจึงควรใช้การภาวนา ให้พระเจ้ารับฟัง  ตอบปัญหา และช่วยเหลือเรา เพราะโทรศัพท์ของพระเจ้านั้นมีสายว่างอยู่เสมอ