แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ถ้าพระเยซูเจ้าเสด็จมาที่บ้านของท่าน

หัวข้อ    ฟังพระเยซูเจ้า
พระคัมภีร์       ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินพร้อมกับบรรดาศิษย์ พระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง สตรีผู้หนึ่งชื่อมารธาได้รับเสด็จพระองค์ที่บ้าน  นางมีน้องสาวชื่อมารีย์ซึ่งนั่งอยู่แทบพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้าคอยฟังพระวาจาของพระองค์ มารธากำลังยุ่งอยู่กับการปรนนิบัติรับใช้ จึงเข้ามาทูลว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวปล่อยดิฉันคนเดียวให้ปรนิบัติรับใช้? ขอพระองค์บอกเขาให้มาช่วยดิฉันบ้าง” แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่า “มารธา มารธา   เธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก   สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียว  มารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้” (ลก 10:38-42)
อุปกรณ์         ไมโครโฟนเพื่อสนทนากับเด็กๆ
 

 

เนื้อหา
ถ้าพระเยซูเจ้าเสด็จมาที่บ้านของเธอ เธอจะทำอย่างไร? ถ้าเธอทราบว่าในวันอาทิตย์เวลาบ่าย 2 โมง พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาที่นี่ เพื่อให้พวกเรารู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น เธอจะทำอย่างไร? เธอจะเตรียมตัวอย่างไร? จะให้พระองค์รับประทานอะไร? เธอคิดว่าพระองค์จะชอบอะไร? เธอจะชวนเพื่อนๆ ให้มารู้จักกับพระองค์หรือไม่? ทำไม? เธอจะไม่ทำอะไรเลยหรือถ้าพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาที่บ้านของเธอ? ทำไม? (ครูให้เด็กๆ ตอบ)
เมื่อพระเยซูเจ้าอยู่บนโลกนี้ มีหลายคนเชิญพระองค์ไปที่บ้านของพวกเขา พระวาจาที่เราจะรับฟังในวันนี้ เล่าให้เราฟังว่าพระเยซูได้รับเชิญจากพี่น้องสองคน
 

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
ถ้าพระเยซูเจ้าแวะมาเยี่ยมคิดว่าพวกเราคงวุ่นวายอยู่กับการจัดเตรียมเหมือนกับมารธา พวกเราส่วนมากจะเป็นเหมือนมารธา เธอรักพระเยซูเจ้าและรู้ว่าพระองค์เป็นบุคคลสำคัญ เธออยากทำให้พระองค์พอพระทัยโดยการจัดเตรียมบ้านให้เรียบร้อย
มารีย์น้องสาวของมารธารักพระเยซูเจ้าเช่นกัน มารีย์รักพระเยซูเจ้ามาก เธอจึงอยากนั่งฟังทุกสิ่งที่พระองค์ตรัส เธอนั่งอยู่อย่างนั้น เพื่อฟังพระองค์อย่างเดียว พวกเธอคงเดาได้ว่า มารธาแทบจะบ้าเมื่อเห็นน้องสาวไม่ช่วยทำงาน    เธอจึงตรงไปหาพระเยซูเจ้าและบ่นให้พระองค์ฟัง
แต่พระเยซูเจ้าทรงพอพระทัยที่มารีย์นั่งฟังพระองค์มากกว่าการทำงานของมารธา ถ้าพระเยซูเสด็จมาที่บ้านของพวกเรา พระองค์       คงไม่สนพระทัยสักเท่าใดว่า ห้องของเธอจะสกปรกยุ่งเหยิง หรือไม่ได้ตัดหญ้าหน้าบ้าน พระองค์ไม่ได้สนพระทัยตัวบ้าน แต่ทรงสนพระทัยในตัวบุคคล พระองค์ปรารถนาที่จะบอกว่าพระเจ้าทรงรักเรามากสักเพียงใด และเราควรรักกันและกัน      พระเยซูเจ้าปรารถนาให้มนุษย์ฟังพระองค์ และเมื่อเราได้รับฟังแล้ว พระองค์ปรารถนาให้เรานำสิ่งที่ได้รับฟังไปปฏิบัติ
ถ้าพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่บ้านของเธอ  เธอจะทำอย่างไร? ฟังพระองค์