แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กุญแจแห่งพระอาณาจักร

หัวข้อ           ชีวิตนิรันดร
พระคัมภีร์        เรามอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้ จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย  ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย (มธ 16:19)
อุปกรณ์          หาลูกกุญแจมาให้เด็กดูหลายๆ ชนิด และถ้าครูต้องการมอบลูกกุญแจให้เด็กเอาไปไว้เป็นที่ระลึก ช่วยรวบรวมขอจากเพื่อนๆ

เนื้อหา
ครูมีลูกกุญแจพวงหนึ่ง (ครูส่งพวงกุญแจไปให้เด็กๆ ดู)   ครูมีลูกกุญแจบ้าน กุญแจรถ กุญแจห้อง กุญแจตู้ และกุญแจโต๊ะ ลูกกุญแจมีความสำคัญมาก ใครรู้บ้างว่าเพราะอะไร? (ให้เด็กๆ ตอบ)
เราใช้ลูกกุญแจเพื่อปิดสิ่งของต่างๆ บางครั้งเราปิดไว้เพื่อป้องกันสิ่งของไม่ให้เปียกฝนหรือลมพายุแรงๆ หรือเพื่อรักษาสิ่งของต่างๆ ของเราให้ปลอดภัยจากการถูกขโมย เช่น การใส่กุญแจรถจักรยาน           ใส่กุญแจบ้าน
ครั้งหนึ่งพระเยซูเจ้าก็เคยตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องกุญแจ

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
เราเชื่อว่าการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และการกลับคืนพระ-ชนมชีพของพระเยซูเจ้าคือกุญแจสวรรค์ พระเยซูเจ้าทรงมอบกุญแจสวรรค์ให้กับเรา ดังนั้น เราจึงสามารถอยู่กับพระองค์ได้ตลอดนิรันดร เมื่อเราบอกกับคนอื่นๆ ถึงเรื่องของพระเยซูเจ้า และความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อเรา เราก็มอบกุญแจเพื่อเปิดประตูสวรรค์ให้กับเขา (ถ้ามีกุญแจสำหรับแจกเด็กแต่ละคน ก็ให้ต่อเนื้อหาต่อไปนี้)
ครูอยากให้พวกเราหยิบลูกกุญแจจากในกล่องนี้ไปคนละ 1 ดอก      (ส่งกล่องลูกกุญแจไปให้เด็กแต่ละคนหยิบ) ในสัปดาห์นี้ให้เราแต่ละคนนำลูกกุญแจนี้ใส่กระเป๋าไปโรงเรียนด้วย หรือไม่ก็ใส่เชือกคล้องคอเอาไว้ และทุกครั้งที่หนูเห็นกุญแจนี้ อย่าลืมที่จะบอกเรื่องของพระเยซูเจ้ากับเพื่อนๆ ของหนู ช่วยให้คนอื่นๆ ได้รู้จักกุญแจไขเข้าสู่ประตูสวรรค์