แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กระเป๋าที่เต็มไปด้วยสิ่งดีๆ

หัวข้อ    การแบ่งปัน
พระคัมภีร์          พระองค์ยังตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังอีกว่า “เศรษฐีคนหนึ่งมีที่ดินที่เกิดผลดีอย่างมาก เขาจึงคิดว่า “ฉันจะทำอย่างไรดี? ฉันไม่มีที่พอจะเก็บพืชผลของฉัน เขาคิดอีกว่า “ฉันจะทำอย่างนี้ จะรื้อยุ้งฉางเก่าแล้วสร้างใหม่ให้ใหญ่โตกว่าเดิม จะได้เก็บข้าวและสมบัติทั้งหมดไว้ แล้วฉันจะพูดกับตนเองว่า “ดีแล้ว เจ้ามีทรัพย์สมบัติมากมายเก็บไว้ใช้ได้หลายปี จงพักผ่อน กินดื่มและสนุกสนานเถิด” แต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่า “คนโง่เอ๋ย คืนนี้ เขาจะเรียกเอาชีวิตเจ้าไป แล้วสิ่งที่เจ้าได้เตรียมไว้ จะเป็นของใครเล่า? คนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตนเอง และไม่เป็นคนมั่งมีเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า ก็จะเป็นเช่นนี้”
(ลก 12:16-21)
อุปกรณ์         ถุงใส่ขนม ของเล่น ดินสอหรือหนังสือนิทานสำหรับเด็ก หรือของขวัญชิ้นเล็กๆ ไว้แจกเด็กๆ

เนื้อหา
ฉันจะทำอย่างไรกับสิ่งของดีๆ เหล่านี้? (เทถุงที่ใส่ของลงบนโต๊ะ และใช้มือหยิบขึ้นดูทีละชิ้น) ฉันมีของดีๆ มากมาย แต่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร
สมมุติว่าฉันจะสร้างบ้านให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเก็บของดีๆ เหล่านี้ แต่สร้างบ้านก็ต้องใช้เงินจำนวนมาก หรือฉันจะเอาไปเก็บไว้ที่ทำงาน แต่ก็      ไม่ใช่ที่ของฉัน อ้า! รู้แล้วฉันจะหาที่เก็บของเหล่านี้อย่างไร? ฉันจะเอาพลั่วไปที่สนามหญ้าขุดดินและซ่อนมันไว้ เป็นไง พวกหนูคิดว่านี่เป็นความคิดที่ดีหรือไม่? (ให้เด็กๆ ตอบ)
แย่จริงๆ เลย มีของดีๆ มากมายแต่ไม่มีที่จะเก็บ ฉันจะทำอย่างไรดี? (ให้เด็กๆ ตอบ เด็กๆ อาจจะตอบว่าให้เอามาแบ่งปัน แจกจ่ายให้พวกเขา แต่ถ้าไม่มีใครตอบให้แบ่งปันครูจะต้องเป็นผู้ออกความคิดนี้ด้วยตนเอง)
แน่นอน ฉันสามารถแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ แล้วก็ไม่ต้องหาที่เก็บ ช่วยประหยัดเวลา และเงินอีกด้วย (เชิญเด็กให้มาช่วยเก็บของใส่ถุง)
พระเยซูเจ้าทรงเล่านิทานเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่มีของดีๆ มากมาย บางครั้งเราเรียกชายคนนี้ว่า “คนรวยที่โง่เขลา” เขาโง่เพราะคิดว่าถ้ามีของมากมายแล้วเขาจะมีความสุข ให้เราฟังเรื่องราวของเขา

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
เมื่อชายคนนี้ตาย เขาก็ต้องละทิ้งสิ่งต่างๆ ที่เขาสะสมไว้ เขาจะจากไปโดยไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้ และก็สายเกินไปเสียแล้วที่จะแบ่งปัน
พระเยซูเจ้าทรงทราบเรื่องการแบ่งปันเป็นอย่างดี พระองค์ทรงแบ่งปันความรัก อำนาจ และแม้กระทั่งชีวิตของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้เราแบ่งปันสิ่งต่างๆ ที่เรามีให้กับผู้อื่น มีคนจำนวนมากในโลกที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ ไม่มีอาหารรับประทาน เราสามารถช่วยเหลือพวกเขาด้วยการแบ่งปันสิ่งต่างๆ ที่เรามี เราสามารถช่วยเพื่อนๆ ของเราด้วยการแบ่งปันกับเขา การที่เรารู้จักแบ่งปันจะทำให้พระเยซูเจ้า        มีความสุข เรามีความสุข และคนรอบข้างเราก็มีความสุข ถ้าเราแบ่งปันเราไม่ต้องสร้างบ้านที่ใหญ่ขึ้น หรือขุดหลุมฝัง
ครูมีความสุขมากที่ได้แบ่งปันสิ่งของดีๆ เหล่านี้กับพวกหนู (แจกของให้เด็ก)