แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ป้อมปราการ

หัวข้อ    คิดถึงคนอื่นๆ ด้วย
พระคัมภีร์       ท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า โดยอาศัยความเชื่อในพระคริสตเยซู เพราะท่านทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปในพระคริสตเจ้า ก็สวมพระคริสตเจ้าไว้ ไม่มีชาวยิวหรือชาวกรีก ไม่มีทาสหรือไท ไม่มีชายหรือหญิงอีกต่อไป เพราะท่านทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสตเยซู (กท 3:26-28)
อุปกรณ์        โต๊ะพับได้ 1-2 ตัว ผ้าปูที่นอนหรือผ้าห่ม 1 ผืน ไมโครโฟน และน้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มอื่นๆ ให้คลุมโต๊ะด้วยผ้าปูที่นอนหรือผ้าห่มเพื่อทำป้อมปราการให้เด็กเข้าไปซ่อน นำน้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มอื่นๆ ซ่อนไว้นอกป้อมปราการ

เนื้อหา

พวกเรามีใครเคยสร้างป้อมปราการบ้าง? (ให้เด็กๆ ตอบ)
ครูสังเกตเห็นว่าพวกเราเด็กๆ ชอบสร้างป้อมปราการ ซึ่งเป็นสถานที่พิเศษสำหรับเด็กๆ ที่พวกเธอใช้เป็นที่พบปะกันอย่างลับๆ และแอบดื่มน้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มในป้อมปราการนั้น  ที่ซึ่งโดยปกติแล้วคุณพ่อ คุณแม่ หรือเด็กอื่นๆ ไม่ค่อยได้รับเชิญให้เข้าไป
วันนี้ครูจะสร้างป้อมปราการ และเชิญพวกเราบางคนเข้าไปข้างใน  ครูมีที่พอสำหรับเด็กบางคนเท่านั้น ส่วนคนอื่นๆ เข้าไม่ได้ เสียใจด้วยนะ เอาละ! ดูซิว่าจะเชิญใครดี? (เลือกเด็กบางคน) ส่วนคนอื่นๆ ให้รออยู่ที่นี่ในระหว่างที่เราเข้าป้อมปราการ
(ครูนำเด็กที่เลือกเข้าไปในป้อม เมื่อพูดให้ใช้ไมโครโฟนเพื่อให้เด็กที่อยู่ข้างนอกได้ยินเสียง)
เป็นไง ดีใจไหมที่ครูเชิญพวกเธอเข้ามาในป้อมปราการนี้? (ให้เด็กๆ ตอบ) ในนี้อาจจะมืดมีใครเอาไฟฉายมาบ้าง? ไม่มี? ดีแล้วเรามาสนุกกัน น้ำหวานอยู่ไหน? มีใครเอาน้ำหวานมาบ้าง? ไม่มี? ไม่เป็นไร ไม่มีน้ำหวานเราก็สนุกกันได้ อะไร? ร้อนหรือ? ใช่แออัดหน่อยนะในป้อมนี้ แต่รู้ไหมว่าพวกเธอโชคดีที่ได้เข้ามาในป้อมนี้ ซึ่งเด็กคนอื่นๆ ไม่มีโอกาส
(หยุดรอสักครู่) อะไร? เธอไม่อยากอยู่ในนี้หรือ? แต่ครูเชิญเธอเข้ามานะ เธอไม่รู้สึกว่าเธอเป็นคนพิเศษหรือ? (ให้เด็กๆ ตอบ) คิดถึงเด็กๆ ที่รออยู่ข้างนอกจังเลย เราออกไปกันเถอะ (ครูนำเด็กออกจากป้อมปราการ)
ฮู้! เราเบียดกันนิดหน่อยในป้อมปราการ และครูคิดถึงพวกเราที่รออยู่ข้างนอก และป้อมปราการของครูไม่ค่อยจะสวยนัก
ในสมัยนักบุญเปาโล มีคริสตชนบางคนคิดว่าตนเองดีกว่าคนอื่นๆ ดังนั้น พวกเขาจึงสร้างป้อมปราการชนิดหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นๆอยู่ข้างนอก แต่นักบุญเปาโลเขียนจดหมายเตือนพวกเขาว่า พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน
อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
พระเจ้าไม่ต้องการให้เราซ่อนอยู่ในป้อมปราการ     พระองค์เชื้อเชิญมนุษย์ทุกคนให้เข้ามาในพระอาณาจักรของพระองค์ ไม่ใช่เฉพาะแต่พวกเรา ในพระอาณาจักรของพระเจ้าทุกคนจะมีความยินดี ต่างคนต่างมีของขวัญให้แก่กัน และดีกว่าการไปซ่อนอยู่ในป้อมปราการที่มืดทึบ
ให้เราร่วมใจกันสวดภาวนา (ครูพยายามสร้างบรรยากาศแห่งการภาวนา) “ข้าแต่พระเจ้า พวกลูกขอบคุณที่พระองค์ประทานให้มีบุคคลต่างๆมากมายในพระอาณาจักรของพระองค์  ชาย-หญิง       เด็กชาย-เด็กหญิง คนชรา คนหนุ่มสาว จากทุกชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ ขอพระองค์โปรดช่วยพวกลูกให้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าในพระอาณาจักรของพระองค์ และพระศาสนจักรของพระองค์ด้วยเถิด อาแมน
เอาล่ะ! ตอนนี้ให้เรามาดื่มน้ำหวานกันเถอะ (ช่วยกันแจกน้ำผลไม้ให้ทุกๆ คน)