แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สุนัขเลี้ยงแกะที่ดี

หัวข้อ     ความเอาใจใส่
พระคัมภีร์    พระเจ้าทรงเป็นนายชุมพาบาล ข้าพเจ้าไม่ขัดสนสิ่งใด (สดด 23:1)
อุปกรณ์    ภาพสุนัขเลี้ยงแกะรูปใหญ่ๆ

เนื้อหา
มีใครในพวกเรารู้จักเพลงสดุดีที่ 23 บ้าง? (ให้เด็กๆ ตอบ) เพลงสดุดีบทที่ 23 เริ่มดังนี้
 

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
บางครั้งเราเรียก เพลงสดุดีบทบที่ 23 ว่า “บทสดุดีนายชุมพา-บาลที่ดี” เพราะเพลงสดุดีบทนี้สอนเราว่า พระเจ้าทรงเป็นนายชุมพาบาล และพวกเราเหมือนกับแกะ แต่เพลงสดุดีที่ 23 มิได้หมายถึงสุนัขเลี้ยงแกะ
วันนี้ครูนำภาพสุนัขเลี้ยงแกะมาด้วย (ให้เด็กดูภาพ) เราไม่ได้พูดถึง  ถ้ามีการใช้สุนัขเลี้ยงแกะในสมัยพระคัมภีร์ แต่ในปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในหมู่คนเลี้ยงแกะ สุนัขเลี้ยงแกะทำอะไร? (ให้เด็กๆ ตอบ)
ให้เรามาเล่นบทบาทสมมุติเกี่ยวกับสุนัขเลี้ยงแกะ เรื่อง “วันหนึ่งในชีวิตของสุนัขเลี้ยงแกะ” เราทุกคนเล่นบทเป็นแกะ ให้ (เรียกชื่อเด็ก      2 คน) เป็นสุนัขเลี้ยงแกะ และให้ (เรียกชื่อเด็กอีกคนหนึ่ง)   ให้เป็นสุนัขป่าดุร้าย (โดยให้เขาไปยืนอยู่ห่างจากกลุ่ม) ทำไมเธอจึงไม่ไปยืนอยู่ที่นั่นละ สุนัขป่าที่ดุร้าย?
ครูจะเป็นคนบอกบท แล้วพวกเธอทำตาม เมื่อเราทุกคนเป็นแกะ        ก็ต้องคลาน 4 เท้า (ให้เวลาเด็กลงไปคลาน)
ในเช้าวันหนึ่ง มีแกะฝูงหนึ่งกำลังกินหญ้าด้วยความสงบในทุ่งหญ้าเขียวขจีที่อ่อนนุ่ม (ให้เด็กๆ คลานร้องเสียงแกะ) ทันใดนั้นมีแกะตัวหนึ่งเริ่มเดินออกนอกฝูง (ให้เด็ก 1 คนทำท่าคลานออกจากฝูง)
สุนัขเลี้ยงแกะรับรู้ได้ทันทีว่ามีบางตัวหลงทาง สุนัขเลี้ยงแกะเริ่มเห่า และวิ่งไปที่แกะตัวที่เดินออกนอกฝูง (ให้เด็กที่เป็นสุนัขเห่า และคลานอย่างเร็วไปยังแกะตัวนั้น) สุนัขเลี้ยงแกะตัวนั้นเห่าจนกระทั่งแกะตัวนั้นกลับมาเข้าฝูง (เด็กที่ออกนอกฝูงกลับเข้าฝูง)
วันต่อมา มีสุนัขป่าที่ดุร้ายเข้ามาเห่าและคำรามใส่ฝูงแกะ (เด็กที่เป็นสุนัขป่าเห่าและคำราม) สุนัขเลี้ยงแกะทั้งสองวิ่งไปที่สุนัขป่า และเห่าเสียงดังเพื่อให้สุนัขป่ากลัว และหนีไป   (เด็กที่เป็นสุนัขเลี้ยงแกะเห่าให้สุนัขป่ากลัวและหนีไป)
ขอบคุณสุนัขเลี้ยงแกะ แกะทุกตัวสามารถกลับเข้าคอกได้อย่างปลอดภัย ให้เราปรบมือให้กับผู้แสดงของเรา (ทุกคนปรบมือ)
เราทุกคนเป็นแกะของพระเจ้า   และพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีของเรา แต่ในบางครั้งพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็นสุนัขเลี้ยงแกะ เมื่อแกะของพระเจ้าเริ่มเดินออกนอกฝูง พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเตือนเขาถึงความรัก และความเอาใจใส่ของพระองค์ เมื่อแกะในฝูงประสบความยุ่งยาก พระเจ้าปรารถนาให้เราช่วยพวกเขา พระเจ้าต้องการสุนัขเลี้ยงแกะที่จะช่วยพระองค์ดูแลและเอาใจใส่แกะของพระองค์ ตลอดสัปดาห์นี้พวกเราจะเป็นสุนัขเลี้ยงแกะที่ดี และเตือนผู้คนให้รู้ว่าพระเจ้าทรงรักพวกเขามากแค่ไหน