แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทำให้มือที่อ่อนแอกลับเข้มแข็ง

หัวข้อ     ช่วยเหลือผู้อ่อนแอ
พระคัมภีร์       จงทำให้มือของผู้ที่อ่อนกำลังเข้มเข็ง     และกระทำหัวเข่าที่อ่อนให้มั่นคง (อสย 35:3)
อุปกรณ์         เครื่องดาม (เฝือก) 1 อัน หรือจะทำเองก็ได้โดยใช้ผ้า และไม้ 2 อัน

เนื้อหา

วันหนึ่งมีกลุ่มเด็กๆ ของวัดออกไปเดินทางไกลบนภูเขา เด็กๆ เดินไปตามไหล่เขาที่รกไปด้วยต้นไม้และต้นหญ้าสูงๆ (ครูอาจจะให้เด็กทำท่าเดินตามก็ได้)
หลังจากนั้นไม่นานมีเด็กชื่อ (เรียกชื่อเด็ก 2 คน) เริ่มเหนื่อยที่จะเดิน แม้ว่าผู้นำของเขาจะเตือนว่าอย่าหยุด (เรียกชื่อเด็กอีก 2 คน) เริ่มผลักและดันเขา (ให้เด็กทั้งสองคนหลังช่วย 2 คนแรกด้วยความนุ่มนวล) ทั้งสองคนจึงสามารถข้ามผ่านหญ้ารกสูงนั้นไปได้
ทันใดนั้นเด็กๆ ได้ยินเสียงร้องแหลมดัง เมื่อพวกเขาหันกลับมามอง (ชื่อเด็ก 2 คนแรก) ได้หายเข้าไปในพงหญ้า เพื่อนๆ ในกลุ่มช่วยกันค้นหา เมื่อเขาพบเด็กทั้ง 2 คน ล้มกลิ้งอยู่ในพงหญ้า เอามือกุมเข่า (ให้เด็กร้องครวญครางในขณะที่กุมเข่า) หน้าเหยเกเพราะความเจ็บปวด “ฉันเยียบโดนโพรงกระรอก”
เด็กๆ และผู้นำของเขาคุกเข่าลงดูหัวเข่าของเพื่อนที่บาดเจ็บ “ดูแย่จังเลย” ผู้นำกล่าวว่า “เราน่าจะทำเฝือกใส่ให้เขา”
พวกเขาพบไม้ 2 อัน อยู่ข้างทาง (เอาไม้ 2 อันดามเข่า และใช้ผ้าพันเข่าและไม้ให้ติดกันเป็นเฝือก) เมื่อทำเฝือกรอบเข่าแล้วเด็กๆ ช่วยกันพยุงเพื่อนออกมาที่ถนน ผู้นำพาเขาส่งโรงพยาบาล เด็กๆ ได้รับบทเรียนแห่งความเจ็บปวดในการเดินทางไกลครั้งนี้
เราทุกคนสามารถทำงานยิ่งใหญ่แบบนี้ ช่วยเพื่อนให้สามารถเดินได้ ให้เราฟังว่าพระคัมภีร์มีกล่าวไว้อย่างไร เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรืออ่อนแอ

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
เราทุกคนเคยประสบกับการบาดเจ็บ หรือความอ่อนแอ และต้องการความช่วยเหลือ พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามีความระมัดระวังต่อกัน เมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งที่อยู่รอบข้างเราหกล้ม พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราช่วยเขาให้ลุกขึ้น
เราทุกคนมีชีวิตอยู่ด้วยกัน  เมื่อเราให้ของแก่ผู้ยากจน          ไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วย ฟังหรือปลอบใจเพื่อนที่เศร้าโศก เราช่วยให้ผู้คนรู้สึกดีขึ้น  และถ้าวันใดวันหนึ่งที่เราล้มลงและหมดกำลัง   เพื่อนของเราก็จะอยู่ที่นั่นพร้อมที่จะช่วยเหลือเรา พระเจ้าประทานพละกำลังแก่เราเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น