แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

หัวข้อ    การรับใช้ผู้อื่น
พระคัมภีร์          พระเยซูเจ้าจึงทรงเรียกเขาทั้งหมดมาพบ ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่า    คนต่างชาติที่คิดว่าตนเป็นหัวหน้าย่อมเป็นเจ้านายเหนือผู้อื่น และผู้เป็นใหญ่ย่อมใช้อำนาจบังคับ แต่ท่านทั้งหลายไม่ควรเป็นเช่นนั้น ผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น และผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในหมู่ท่าน ก็จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ทุกคน เพราะบุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้ แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่น และมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมวลมนุษย์” (มก 10:42-45)
อุปกรณ์            แปลงลบกระดาน  ผ้าพันแผล สเปรย์ทำความสะอาด 1 ขวด และหม้อ 1 ใบ

เนื้อหา

วันนี้ครูนำของบางอย่างมาด้วย เป็นของที่คนทั่วไปใช้ทำงาน ให้เรามาช่วยกันทายว่าของแต่ละอย่างไว้ใช้ทำอะไร
(ครูชูแปลงลบกระดาน) ใครควรใช้ที่ลบอันนี้ ? ก็คือผู้ที่เขียนด้วยชอล์กบนกระดาน คนนั้นควรเป็นใคร? (ให้เด็กๆ ตอบ)
(ครูชูผ้าพันแผล) พวกหนูคิดว่าใครจะใช้สิ่งนี้ในการทำงาน? (ให้เด็กๆ ตอบ)
(ชูขวดสเปรย์ทำความสะอาด)  เราใช้สเปรย์ทำความสะอาดนี้ฉีดไปตามโต๊ะต่างๆ เพื่อทำความสะอาด พวกหนูคิดว่าใครควรใช้สิ่งนี้? (ให้เด็กๆ ตอบ)
(ครูชูหม้อ) มีใครในพวกเราที่เคยเห็นพ่อหรือแม่ใช้หม้อทำอาหาร? แล้วมีใครอีกที่ใช้หม้อ? (ให้เด็กๆ ตอบ)
นี่เป็นเพียงงานบางอย่างที่คนทั่วไปทำ เมื่อพวกหนูโตขึ้น ก็จะต้องมีงานทำเหมือนกัน แต่ถ้าพวกหนูสามารถเลือกงานต่างๆ ในโลกได้ งานอะไรที่พวกหนูจะเลือกทำ? อะไรคืองานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก? (ให้เด็กๆ ตอบ)
พระเยซูเจ้าตรัสว่า การรับใช้ผู้อื่นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกว่าทุกๆ งาน

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
พระเยซูเจ้าทรงใช้ชีวิตของพระองค์ทั้งหมดเพื่อรับใช้ผู้อื่น และทรงต้องการให้เรารับใช้ผู้อื่นด้วยเช่นกัน เราทุกคนสามารถช่วยเหลือกันและกันในวิธีที่แตกต่างกัน มีใครจะบอกครูได้บ้างว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีใครที่รับใช้พวกเราบ้าง? (ให้เด็กๆ ตอบ เตือนพวกเขาได้คิดถึง ผู้ปกครอง คุณครู  พระสงฆ์  นักบวชด้วย)
เราสามารถทำอะไรเพื่อรับใช้ผู้อื่นบ้าง? (ให้เด็กๆ ตอบ)
ให้เราจำไว้ว่า เมื่อเรารับใช้ผู้อื่น เราได้ทำงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก