แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ก้าวให้สูงขึ้น

หัวข้อ    ความนอบน้อมถ่อมตน
พระคัมภีร์        เมื่อท่านได้รับเชิญ จงไปนั่งในที่สุดท้ายเถิด  เพื่อว่าเจ้าภาพที่เชิญท่านจะมาบอกท่านว่า “เพื่อนเอ๋ย จงไปนั่งในที่ที่ดีกว่านี้เถิด”  แล้วท่านจะได้รับเกียรติต่อหน้าผู้ร่วมโต๊ะทั้งหลาย (ลก 14:10)
อุปกรณ์         เก้าอี้เหล็กแบบพับได้ และทอฟฟี่ 1 ถุง ของเล่นชิ้นเล็กๆ หรือสิ่งของอื่นๆ เรียงเก้าอี้พับนี้ให้เป็นแถวตอนลึกเรียงหนึ่ง ตรงเก้าอี้ตัวสุดท้ายให้วางถุงของขวัญไว้

เนื้อหา

มีใครบ้างในพวกเราเคยได้รับเชิญไปในงานเลี้ยงฉลอง? (ให้เด็กๆ ตอบ) ครั้งหนึ่งพระเยซูทรงเล่าเรื่องเกี่ยวกับการไปงานเลี้ยงฉลอง ในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเราไปงานเลี้ยงฉลองเราจะนั่งที่ไหนก็ได้ไม่เป็นไร แต่ในสมัยของพระเยซูเจ้ามีที่นั่งพิเศษเฉพาะบุคคล  ครูอยากได้อาสาสมัครมาในงานเลี้ยงฉลอง ใครอยากมาบ้าง?  (เลือกเด็กให้เท่ากับจำนวนเก้าอี้)
เมื่อครูบอกว่า “ไป” ให้ทุกคนเลือกนั่งเก้าอี้คนละ 1 ตัว เมื่อทุกคนได้ที่นั่งแล้ว ให้แต่ละคนเลือกของขวัญได้คนละ 1 ชิ้น คนที่นั่งใกล้ครูที่สุดจะได้เลือกของเป็นคนแรก พร้อมหรือยัง? “ไป” (เด็กจะพยายามแย่งกันนั่งใกล้ครูที่สุด)
เอาละ! ครูจะให้แต่ละคนเลือกของขวัญ แต่ก่อนอื่นครูอยากทำอะไรอย่างหนึ่ง (ครูหยิบถุงของเล่น แล้วเดินไปที่เก้าอี้ตัวสุดท้าย และให้เด็กหมุนเก้าอี้หันมาทางครู)
(ครูเปลี่ยนที่ไปมา) เราจะเริ่มเลือกของขวัญกันได้หรือยัง? (ให้เด็กๆ ตอบ เด็กที่นั่งอยู่ไกลที่สุดก็จะคัดค้านไม่เห็นด้วย)
ครูใช้ลูกเล่นกับพวกเธอนิดหน่อย ใช่หรือไม่? ทุกๆ คนอยากเป็นคนแรกในแถว      แต่ให้เราฟังว่าพระเยซูเจ้าทรงบอกเพื่อนๆ ของพระองค์ว่าอย่างไรในการเป็นที่ต้น

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
ทุกๆ คนอยากชนะ ไม่มีใครอยากเข้าร่วมในทีมถ้ารู้ว่าทีมนั้นจะต้องแพ้ เราทุกคนต้องการชนะ ต้องการเป็นที่หนึ่ง
แต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าการเป็นที่หนึ่งไม่ใช่สิ่งที่สำคัญ      ผู้ติดตามพระเยซูเจ้าให้ผู้อื่นเป็นคนแรก “คนสุดท้ายจะกลายเป็นคนแรก และคนแรกจะกลายเป็นคนสุดท้าย”  พระเยซูเจ้าตรัสไว้ดังนี้   เราไม่จำเป็นต้องเป็นคนสุดท้าย แต่ถ้าเรารับใช้ผู้อื่นเราจะเป็นคนแรกในสวรรค์กับพระเยซูเจ้า
ครูจะให้ของรางวัลแก่พวกเธอได้หรือยัง? พวกเธอคิดว่าการเล่นเกมนี้ยุติธรรมหรือไม่? (ให้เด็กๆ ตอบ) ครูคิดว่าไม่ ดังนั้น ครูจึงมีของแจกให้กับทุกๆ คน แม้คนที่ไม่ได้เล่นเกมด้วย (ครูแจกของให้เด็กๆ)
ขอบคุณทุกๆ คนที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในวันนี้