การข้ามผ่านความเชื่อ

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การข้ามผ่านความเชื่อ

หัวข้อ    ความช่วยเหลือของพระเจ้า
พระคัมภีร์          อย่ากังวลใจ เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่ากลัว เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกำลังของเจ้า และจะช่วยเจ้า เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา
(อสย 41:10)
อุปกรณ์          กระดาษกาวติดที่พื้น เป็นจุดเริ่มต้น และติดเป็นเครื่องหมายบอกทุกๆ 1 ฟุต ประมาณ 12-15 ฟุต

เนื้อหา

มีใครในพวกหนูชอบกระโดดบ้าง? (ให้เด็กๆ ตอบ) พวกหนูกระโดดได้สูงเท่าใด (ให้เด็กๆ ฝึกกระโดดขึ้น)
แล้วกระโดดไกลละ พวกหนูสามารถกระโดดได้ไกลแค่ไหน? มีใครสามารถกระโดดได้ 1 ฟุตบ้าง 2 ฟุตละมีใครทำได้บ้าง? (ครูให้เด็กยืนที่เส้นเริ่มต้น และให้เด็กกระโดดให้ไกลที่สุดเท่าที่เขาสามารถ)

มีใครในพวกเราคิดว่าสามารถกระโดดจากเทปอันแรกมาถึงเทปอันสุดท้ายนี้ เอาละ! เรามาดูกันว่าใครทำได้ (ให้เด็กๆ กระโดด) ดูซิว่าใครสามารถกระโดดทีเดียวข้ามห้องมาได้เลย?
(ครูเลือกเด็กที่เล็กที่สุด) ครูคิดว่า (เรียกชื่อเด็กที่เล็กที่สุด) สามารถกระโดดได้ไกล ดูนะ! (ครูอุ้มเด็กไว้และพาเขาข้ามมาถึงเทปอันสุดท้าย หรือสุดปลายห้อง) เห็นไหม! ก้าวยาวมากเลย จริงไหม ว่า (เรียกชื่อเด็กที่เล็กที่สุดคนนั้น) เป็นนักกระโดดที่ยิ่งใหญ่ (ให้เด็กๆ ตอบ  เด็กส่วนมากจะบ่นว่าการกระโดดนี้ไม่ยุติธรรม)
เราทุกๆ คนต้องการความช่วยเหลือเพื่อจะเป็นนักกระโดดที่ยิ่งใหญ่ ความเชื่อของเราก็เช่นเดียวกันกับเกมการกระโดดที่เราได้เล่นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา มีบางอย่างที่เราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวของเราเอง เราต้องไว้ใจในความช่วยเหลือของพระเจ้า

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
พระเจ้าทรงสัญญาจะช่วยเหลือเราเหมือนที่ครูช่วย (เรียกชื่อเด็กที่เล็กที่สุดคนนั้น) เมื่อเรารู้สึกอ่อนแอเราสามารถโดดเข้าในอ้อมแขนของพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงช่วยเราให้เข้มแข็ง
ให้เราก้าวผ่านความเชื่ออีกครั้งก่อนที่เราจะกลับไปนั่งที่