แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
ความรักที่ไม่มีขอบเขต

เรื่อง วันวาเลนไทน์
พระคัมภีร์ ยอห์น 13:34
ภาพรวม ให้เด็กๆ สังเกตแสงเทียน  และเรียนรู้เกี่ยวกับความรักอันไม่มีขอบเขตของพระเป็นเจ้า
อุปกรณ์ เทียนเล่มเล็กๆ และดินน้ำมันเท่าจำนวนเด็ก  เทียนเล่มใหญ่  และไม้ขีดไฟ
ประสบการณ์ ใช้บทเรียนนี้ในวันวาเลนไทน์  หรือวันที่ต้องการสอนเรื่องความรักของพระเป็นเจ้า   
•    แจกเทียนและดินน้ำมันให้เด็กแต่ละคน  ให้ทุกคนปั้นดินน้ำมันเป็นรูปหัวใจและปักเทียนไว้ตรงกลาง
•    ให้เด็กนั่งเป็นรูปหัวใจ  มีเทียนที่ปักอยู่บนดินน้ำมันรูปหัวใจของตนเองอยู่ข้างหน้า  หลังจากนั้นคุณครูจุดเทียนเล่มใหญ่  และให้เด็กนำเทียนของตนมาจุดเทียนต่อจากเทียนใหญ่ทีละคน
•    หลังจากนั้นเปลี่ยนให้เด็กๆ เป็นผู้นำบ้างสัก 2-3 คน

การตอบรับ
อ่านพระคัมภีร์ ยอห์น 13:34
เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย ให้ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด
ครูถาม
• ความสว่างจากแสงเทียนเล่มเดียวแผ่ขยายออกไปได้อย่างไร
•    ความรักของพระเป็นเจ้าเปรียบเหมือนกับเปลวเทียนจากเทียนเล่มใหญ่อย่างไร

อธิบาย พระเป็นเจ้าทรงบอกให้เรารักกันเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเรา  พระเป็นเจ้าทรงปรารถนาให้เราเผยแผ่ความรักอันไม่รู้จบสิ้นของพระองค์ให้ผู้อื่น
ส่งท้าย
• ให้เด็กๆ อยู่ในความเงียบสักครู่  และคิดข้อตั้งใจว่า ตลอดสัปดาห์นี้พวกเขาสามารถนำความรักของพระเป็นเจ้าไปมอบให้ผู้อื่นได้อย่างไร  และนำไปปฏิบัติ
•    ให้เด็กดับเทียน  นำเทียนและที่รองเทียนกลับบ้านไปไว้ที่โต๊ะอาหารเพื่อเตือนใจให้ระลึกถึงสิ่งที่เขาตั้งใจจะกระทำเพื่อนำความรักของพระเป็นเจ้าไปให้ผู้อื่น มิใช่เฉพาะในวันวาเลนไทน์หรือวันนี้เท่านั้น  แต่ต้องทำทุกวัน