แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เรื่อง          ความโกรธ
พระคัมภีร์     เอเฟซัส 4:26-27
ภาพรวม      ให้เด็กๆ ฝึกวิธีควบคุมความโกรธ
อุปกรณ์      แมลงพลาสติก  
ประสบการณ์    

  • ให้เด็กๆ จับคู่  และบอกแก่กันและกันว่า อะไรทำให้เขาโกรธมากๆ  เช่น  ถูกหัวเราะเยาะ  หรือการถูกมองว่าเป็นตัวตลก  ให้ใช้เวลา 2 นาที
  • หลังจากนั้นให้แต่ละคู่ตะโกนดังๆ ในสิ่งที่ทำให้พวกเขาโกรธ
  • สถานการณ์ต่างๆ ที่ทำให้เราโกรธ  บางครั้งเราจัดการกับความโกรธของเราด้วยการทุบ เตะ  ตะโกน  บางครั้งเมื่อเราโกรธ  เราทำร้ายผู้อื่น  ทำร้ายตนเอง  หรือสิ่งของรอบๆ ตัวเรา

 

อ่านพระคัมภีร์ เอเฟซัส 4:26-27
แม้ท่านจะโกรธ ก็อย่าให้เป็นบาป จงเลิกโกรธก่อนดวงอาทิตย์ตก  อย่าให้โอกาสแก่มาร


•    พระเป็นเจ้าไม่ได้บอกว่าการโกรธเป็นความผิด  แต่พระองค์ทรงสนพระทัยว่าเราจัดการกับความโกรธของเราอย่างไร  ให้เราทำกิจกรรมบางอย่างที่จะช่วยฝึกเราในการจัดการกับความโกรธโดยไม่ทำร้ายผู้อื่นหรือทำลายสิ่งของ

การตอบรับ    

  • ให้เด็กๆ คิดถึงสิ่งที่ทำให้เขาโกรธมากๆ  แล้วให้เขาฝึกวิธีการจัดการกับความโกรธตามวิธีการที่ให้ไว้
  • คำราม 1 นาที : เริ่มจากคำรามเงียบๆ ในลำคอ  และเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งดังสุด หลังจาก 1 นาทีแล้ว  ครูถามเด็กๆ ว่า  ตอนนี้ยังรู้สึกโกรธเหมือนครั้งแรกหรือเปล่า  ทำไมจึงรู้สึกเช่นนั้น
  • เหยียบแมลง  : ให้คิดว่า  ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราโกรธเป็นแมลงตัวหนึ่งที่วิ่งผ่านไปบนพื้น ให้เหยียบ  เหยียบ  เหยียบมัน  ขยี้มัน  บดมัน  จนกว่ามันจะออกไป หลังจาก 1 นาที ครูถามเด็กๆ ว่าตอนนี้ยังรู้สึกโกรธเหมือนครั้งแรกหรือเปล่า  ทำไมจึงรู้สึกเช่นนั้น
  • แสดงสีหน้า  : ทำสีหน้าที่โกรธจัดเท่าที่จะทำได้   เช่น แยกเขี้ยว  คำราม  และขบฟัน  พยายามอย่าหัวเราะ  จำไว้ว่าเรากำลังโกรธ
  • เคลื่อนกำแพง : ยืนอยู่หน้ากำแพงและผลักกำแพงด้วยมือ หลังและศีรษะ ให้แรงที่สุดเท่าที่สามารถ ในขณะเดียวกันอาจจะคำรามไปด้วยก็ได้ถ้าเราโกรธจัด  หลังจาก 1 นาที  ครูถามเด็กๆ ว่า  ตอนนี้ยังรู้สึกโกรธเหมือนครั้งแรกหรือเปล่า 

 

ทำไมจึงรู้สึกเช่นนั้น
•    กิจกรรมการฝึกแบบต่างๆ เหล่านี้จะช่วยขจัดความโกรธได้โดยไม่ทำร้ายผู้อื่น  หรือทำลายสิ่งของ
•    พระเป็นเจ้าทรงประทานความสามารถให้เราสามารถควบคุมความโกรธของเราได้

ส่งท้าย    

  • ให้เด็กจับคู่อีกครั้ง  และแบ่งปันกับคู่ของตนเองว่า  ในครั้งต่อไป ถ้าเขาโกรธ เขาจะใช้วิธีการใดที่ได้ฝึกในการจัดการกับความโกรธของตน เมื่อเสร็จแล้ว  ให้จับมือกันภาวนาพร้อมกัน “ข้าแต่พระเป็นเจ้าที่รักยิ่ง  ขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานความสามารถให้ลูกสามารถจัดการกับความโกรธได้ โดยไม่ทำร้ายผู้อื่น อาแมน”