แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เรื่อง    รู้จักพระเป็นเจ้า
พระคัมภีร์    โรม  3:23-24
ภาพรวม    ให้เด็กๆ ขว้างหลอดดูดน้ำ  และเรียนรู้ว่าอาศัยความเพียรพยายามของเราอย่างเดียวเราไม่สามารถไปถึงพระเป็นเจ้าได้
อุปกรณ์    หลอดดูดน้ำเท่าจำนวนเด็ก
ประสบการณ์    ให้เด็กเข้าแถวเรียงหน้ากระดาน  แจกหลอดดูดน้ำให้คนละ 1 หลอด
ครูถาม   

 • เรากำลังฝึกขว้างหลอดดูดน้ำ  ให้ทุกคนขว้างไปให้ถึงจุดที่ครูกำหนดไว้ให้
 • ทุกคนพยายามขว้างไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ (ให้เด็กๆ ขว้าง)
 • ให้ทุกคนขว้างใหม่อีกครั้ง (ให้เด็กๆ ขว้าง)
 • คราวนี้เราจะขว้างขึ้นข้างบนใหม่อีกครั้ง  ให้สูงที่สุดเท่าที่สามารถ 

 

การตอบรับ

 • ให้เด็กๆ เก็บหลอดของตนไว้และนั่งเป็นวงกลม

ครูถาม

 • นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อเพียรพยายามในการขว้างหลอดดูดน้ำ
 • ใครสามารถขว้างไปได้ไกลที่สุด  สูงที่สุด  มีใครสามารขว้างขึ้นไปถึงก้อนเมฆ  ถึงเครื่องบินที่บินอยู่  หรือถึงสวรรค์
 • การพยายามขว้างหลอดดูดน้ำและการพยายามไปให้ถึงพระเป็นเจ้าด้วยตัวของเราเองเป็นอย่างไร
 • คนเรามีความดีเพียงพอที่จะไปถึงพระเป็นเจ้าด้วยตัวของมนุษย์เองหรือ


อ่านพระคัมภีร์ โรม 3:23-24
ไม่มีความแตกต่างใดๆอีก ทุกคนกระทำบาปและขาดพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า แล้วทุกคนก็ได้รับความชอบธรรมเป็นของประทานโดยทางพระหรรษทานอาศัยการไถ่กู้เราให้เป็นอิสระในพระคริสตเยซู

 • ทำไมเราจึง “ไม่ดีพอสำหรับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเป็นเจ้า”
 • เราสามารถไปถึงพระเป็นเจ้าได้อย่างไร
 • พระเยซูเจ้าทรงกระทำอะไรเพื่อเรา

 

ส่งท้าย    บอกให้เด็กๆ เก็บหลอดดูดน้ำนี้ไว้  เพื่อเตือนพวกเขาว่าพระเยซูเจ้าคือหนทางสู่สวรรค์

 • ให้เด็กๆ จับมือเป็นวงกลมและก้มศีรษะ  ภาวนาพร้อมกัน “ข้าแต่พระเป็นเจ้า พวกลูกขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเสด็จลงมาหาพวกลูก  เมื่อพวกลูกไม่สามารถขึ้นไปได้สูงพอที่จะไปถึงพระองค์  ขอขอบพระคุณสำหรับการให้อภัย  และความรักของพระองค์  อาแมน”