แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เรื่อง    วันปัสกา
พระคัมภีร์    ยอห์น 20:1-8
ภาพรวม    ให้เด็กๆ ดูวัตถุที่ไม่มีชีวิต “กลับมีชีวิต”  และเรียนรู้ว่าบรรดาอัครสาวกรู้สึกอย่างไรเมื่อพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
อุปกรณ์    หลอดดูดชนิดที่มีกระดาษห่อและเข็มหมุดเท่าจำนวนเด็ก  กาวหรือกระดาษกาว  กรรไกร  และน้ำ 1 แก้ว
ประสบการณ์
ครู   

  • วันนี้เราจะได้ดูบางสิ่งที่ “ตายแล้ว” กลับมีชีวิตอีก
  • ให้เด็กๆ มาอยู่ล้อมรอบแก้วน้ำ  และคุณครูแจกหลอดดูดที่อยู่ในกระดาษห่อ  ให้เด็กแต่ละคนฉีกกระดาษห่อส่วนบนออก  และค่อยๆ รูดกระดาษห่อลงจนสุดหลอดดูด (เมื่อรูดแล้ว  กระดาษจะย่นๆ คล้ายหนอน)  และนำหนอนย่นๆ นี้ออกจากหลอดดูด  วางไว้บนพื้นข้างหน้าของแต่ละคน  ให้เด็กเอานิ้วจุ่มน้ำในถ้วย  และดีดน้ำใส่ลงบนหนอนย่นๆ นี้ 2-3 หยอด  หนอนก็จะ “โตขึ้น” เมื่อถูกน้ำ 

การตอบรับ
อ่านพระคัมภีร์ ยอห์น 20:1-8
เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ ขณะที่ยังมืด   มารีย์ชาวมักดาลาออกไปที่พระคูหา ก็เห็นหินถูกเคลื่อนออกไปจากพระคูหาแล้ว นางจึงวิ่งไปหาซีโมนเปโตรกับศิษย์อีกคนหนึ่งที่พระเยซูเจ้าทรงรักบอกว่า “เขานำองค์พระผู้เป็นเจ้าไปจากพระคูหาแล้ว พวกเราไม่รู้ว่าเขานำพระองค์ไปไว้ที่ไหน” เปโตรกับศิษย์คนนั้นจึงออกไป มุ่งไปยังพระคูหา ทั้งสองคนวิ่งไปด้วยกัน แต่ศิษย์คนนั้นวิ่งเร็วกว่าเปโตร จึงมาถึงพระคูหาก่อน เขาก้มลงมองเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่บนพื้น แต่ไม่ได้เข้าไปข้างใน  ซีโมนเปโตรซึ่งตามไปติดๆ ก็มาถึง เข้าไปในพระคูหาและเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่ที่พื้น รวมทั้งผ้าพันพระเศียรซึ่งไม่ได้วางอยู่กับผ้าพันพระศพ แต่พับแยกวางไว้อีกที่หนึ่ง  ศิษย์คนที่มาถึงพระคูหาก่อนก็เข้าไปข้างในด้วย เขาเห็นและมีความเชื่อ
ครูถาม

  • นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อครูบอกว่าจะได้เห็นสิ่งที่ “ตายแล้ว” กลับมีชีวิตอีก
  • นักเรียนแปลกใจหรือไม่เมื่อเห็นกระดาษห่อเคลื่อนที่ได้
  • นักเรียนคิดว่าบรรดาศิษย์ที่ติดตามพระเยซูเจ้ารู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ  ถ้านักเรียนอยู่ที่นั่น  นักเรียนจะมีปฏิกิริยาอย่างไร

อธิบาย    พระเยซูเจ้าได้ทรงแจ้งให้บรรดาผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์ทราบล่วงหน้าว่า พระองค์จะต้องสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยพวกเขาให้พ้นจากบาป  แต่พระองค์ได้ทรงสัญญาด้วยเช่นกันว่าพระองค์จะทรงกลับคืนพระชนมชีพ  เป็นการยากมากที่จะเชื่อในสิ่งที่พระเยซูเจ้าตรัส  แต่ทุกสิ่งก็เป็นจริงตามที่พระองค์ทรงสัญญา
ส่งท้าย    ให้เด็กๆ ตัดกระดาษห่อหลอดออกเป็น 2 ชิ้น  ชิ้นหนึ่งยาว 2 ใน 3 ของความยาวกระดาษ  ให้นำกระดาษทั้งสองไขว้กันเป็นรูปไม้กางเขน  ติดกาว  และคุณครูแจกเข็มหมุดให้เด็กคนละ 1 อัน  เพื่อนำกางเขนที่ทำนี้ติดไว้ที่เสื้อ  เมื่อติดเสร็จแล้วให้ทุกคนตะโกนพร้อมๆ กันว่า “พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ”