แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เรื่อง    การให้
พระคัมภีร์    ลูกา 21:1-4
ภาพรวม    เด็กๆ เล่นเกมและเรียนรู้ว่าความหมายแท้จริงของคำว่า “ให้” คืออะไร 
อุปกรณ์    -
ประสบการณ์    ให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลม  บอกเด็กให้มอบของอะไรก็ได้ที่เขามีอยู่ในขณะนั้นให้กับเพื่อนที่นั่งอยู่ทางด้านขวามือ  เช่น  กิ๊ปติดผม  เงิน  ฯลฯ
ครูถาม

  • เธอตัดสินอย่างไรว่าจะให้อะไรกับเพื่อน
  • ทำไมบางครั้งเราจึงให้สิ่งของกับผู้อื่นเพียงเพราะเราไม่ต้องการ  หรือไม่ใช้สิ่งของนั้นแล้ว

อธิบาย    ให้ฟังเรื่องของหญิงคนหนึ่งที่ได้ให้เงิน 2 เหรียญสุดท้ายที่เธอมี

การตอบรับ
อ่านพระคัมภีร์ ลูกา 21:1-4
พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นคนมั่งมีกำลังใส่เงินถวายลงในตู้ทาน ทรงเห็นหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งใส่เหรียญทองแดงสองเหรียญลงในตู้ทานด้วย จึงตรัสว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายยากจนคนนี้ทำทานมากกว่าทุกคน เพราะทุกคนนำเงินที่เหลือใช้มาทำทาน แต่หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้ว ยังนำเงินทั้งหมดสำหรับเลี้ยงชีพมาทำทาน’

  • ให้เปรียบเทียบการให้ของเรากับการให้ของหญิงม่ายผู้นี้

อธิบาย    แม้ทานของหญิงม่ายที่ให้เพียงเล็กน้อย  แต่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า “หญิงม่ายนี้ทำทานมากกว่าทุกคน  เพราะนางให้เงินทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับเลี้ยงชีพมาทำทาน”
ครูถาม

  • เราจะให้ผู้อื่นเหมือนกับหญิงม่ายที่ได้ให้แก่พระเป็นเจ้าได้อย่างไร
  • ให้เด็กนั่งเงียบๆ สักครู่  และคิดว่าเขาสามารถให้ด้วยความใจกว้างกับบุคคลอื่นได้อย่างไร

ส่งท้าย    ให้เด็กๆ เดินไปหาเพื่อน และ “ให้” คำพูดที่ให้กำลังใจ  คำชม  คำขอบคุณ ฯลฯ แก่เพื่อนๆ ในห้อง

  • จบด้วยการสวดภาวนาขอบคุณพระเยซูเจ้าที่ทรงประทานสิ่งต่างๆ ให้เรา