แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Liturgy of the Hours

พิธีกรรมทำวัตร เป็นการภาวนาประจำวันของพระศาสนจักร เราสวดบทพิธีกรรมทำวัตรด้วยบทอ่านจากพระคัมภีร์ในเวลาต่างๆ ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งยามค่ำคืน