แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

liturgical colors

สีในพิธีกรรม คือสีที่มีความหมายเฉพาะสำหรับแต่ละเทศกาลในปีพิธีกรรมหรือสำหรับการเฉลิมฉลองของพระศาสนจักร ตัวอย่างเช่น สีขาวหมายถึงสีแห่งความชื่นชมยินดีและชีวิตใหม่ ซึ่งใช้ในเทศกาลปัสกา นอกนั้นสีที่ใช้ในพิธีกรรมช่วงอื่นๆ เช่น สีม่วง (เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าและเทศกาลมหาพรต) สีแดง (วันพระจิตเจ้าเสด็จมา) สีเขียว (เทศกาลธรรมดา) และสีฟ้า (วันฉลองของพระนางมารีย์)