แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Holy Thursday

วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์คือวันพฤหัสบดีก่อนวันสมโภชปัสกา เป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมรับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้ายกับเพื่อนๆ ของพระองค์และทรงล้างเท้าให้แก่พวกเขา ในวันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์เราเฉลิมฉลองพระพรยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้าคือ ศีลมหาสนิท และศีลบวช ซึ่งเป็นกระแสเรียกเพื่อการรับใช้บรรดาพี่น้อง