แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

feast day

วันฉลองศาสนนาม

วันฉลองศาสนนามเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ในปีพิธีกรรม เมื่อเราระลึกถึงหรือคิดถึงนักบุญและโอกาสพิเศษ คริสต์มาสและปัสกา ก็เป็นวันฉลองศาสนานาม เช่นกัน