แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

family

ครอบครัว

ครอบครัวไม่ว่าจะในรูปแบบใด อาจเป็นแบบบิดามารดากับลูกๆ หรือแบบบิดาหรือมารดาคนเดียวกับลูกๆ ก็ได้ ครอบครัวของพระเจ้านั้นใหญ่โตมาก และเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ ด้วยการเป็นพี่ชาย น้องชาย หรือพี่สาว น้องสาว ของกันและกัน