แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

evil

ความชั่วร้าย

ความชั่วร้าย คือ ทุกสิ่งที่ไม่ดีหรือผิด ซึ่งเป็นเหตุให้เราทำบาป ปีศาจก็คือความชั่วร้ายนั่นเอง