แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

christmas 1

คริสต์มาส

ในวันที่ 25 ธันวาคม เราเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูคริสตเจ้า เราเรียกวันนั้นว่า วันคริสต์มาส